25.4.2024

Liisa Ovaskalle 1 300 euroa matka-apurahaa

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 9.4.2024 pitämässään kokouksessa Liisa Ovaskalle 1 300 euroa matka-apurahaa hankkeelle ”Ecrea-konferenssiin osallistuminen”.

Ovaska aikoo osallistua syyskuussa Ljubljanassa Sloveniassa 24.-27.9.2024 järjestettävään Ecrea-konferenssiin. Ecrea on eurooppalaisen media- ja viestintätutkimuksen suurin ja merkittävin konferenssi, jossa käsitellään laajasti niin journalistiikan kuin yleisötutkimuksen teemoja. Hänen abstraktinsa “Why news organisations collect user data? Folk theories or audience data utilisation in journalism” hyväksyttiin esitettäväksi konferenssissa.

Esitys käsittelee sitä, miten yleisö ymmärtää yleisödatan roolin journalismissa, miten ja miksi sitä kerätään ja hyödynnetään, ja miten tämä vaikuttaa journalismiin, jota he kuluttavat. Tutkimuksen tulokset pohjautuvat 21 Iltalehden lukijan haastatteluaineistoon, jotka on toteutettu ryhmähaastatteluiden ja pikaviestinpalvelu Signalissa käytyjen ryhmäkeskusteluiden avulla. Artikkelin keskeinen tulos on, että haastateltavat eivät vaikuttaneet löytävän mitään muita kuin kaupallisia syitä yleisödatan keräämiselle ja hyödyntämiselle. He eivät uskoneet, että yleisödatan hyödyntäminen auttaisi vahvistamaan toimittajien suhdetta yleisöön tai että yleisödata auttaisi toimittajia esimerkiksi informoimaan kansalaisia paremmin. Sen sijaan he näkivät, että datan keruulla pyritään ennen kaikkea turvaamaan mediayhtiön taloudellista tilannetta: keräämään yleisöstä dataa, jota voidaan myydä ja jonka perusteella mediayhtiöt voivat hinnoitella mainostilaansa. He myös näkivät, että yleisödatan hyödyntämisen kaupalliset motivaatiot vaikuttivat negatiivisesti journalistiseen sisällön laatuun. He näkivät, että uutistoimitukset julkaisevat täytesisältöä, kuten nopeasti sosiaalisen median päivityksiin pohjautuvia artikkeleita, houkutellakseen ihmisiä kuluttamaan enemmän sisältöä. Suuren lukijamäärän tavoittelulla nähtiin taas olevan ainoastaan kaupalliset perusteet.