11.10.2022

Kirsi Cheasille 3 875 euroa matka-apurahaa

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 4.10.2022 pitämässään kokouksessa Kirsi Cheasille 3 875 euroa matka-apurahaa verkostoitumis- ja konferenssimatkaan Yhdysvaltoihin.

Matka liittyy hakijan Suomen Akatemian tutkijatohtorihankkeeseen “Ylirajaisen yhteistyön mahdollisuudet tutkivassa journalismissa”. Hanke analysoi tutkivien toimittajien ja akateemisten tutkijoiden yhteistyötä Yhdysvaltain ja Meksikon rajan yli. Hankkeessa analysoitava tutkiva journalismi keskittyy pakolaisiin kohdistuvien väärinkäytöksien selvittämiseen sekä misinformaation vastustamiseen Trumpin hallinnon aikana ja sen jälkeen. Hankkeessa havainnoidaan tutkivien toimittajien ja datajournalistien sekä heidän yhteistyökumppaniensa hyödyntämiä teknisiä työkaluja sekä ylirajaisen tutkimusyhteistyön mahdollistavia median liiketoiminnan malleja. Keskeinen tavoite on pohtia, miten tutkijan havainnoima yhteistyö Yhdysvaltain rajaseudulla voi auttaa kehittämään tutkivan yhteistyön muotoja ja mahdollisuuksia suomalaisella media-alalla ja Euroopan rajaseuduilla tulevaisuudessa.

Media-alan tutkimussäätiön myöntämä tuki kohdistuu matkaan, joka suuntautuu New Yorkista Kaliforniaan ja Arizonaan. Matkan tarkoitus on verkostoitua media-alan ja tutkivan journalismin johtavien asiantuntijoiden kanssa Yhdysvaltain ja Meksikon rajaseudulla. Matkalla luodut kontaktit ovat tarpeellisia tutkijatohtorihankkeeseen sisaltyvien tutkimushaastattelujen mahdollistamiseksi. Matkan loppupuolella hakija osallistuu tieteidenväliseen konferenssiin Sonomassa Kaliforniassa, jossa hän esittelee mediatutkimuspaperinsa ja osallistuu paneelikeskusteluun.