8.12.2023

Kaleva365 Oy:lle 80 000 euroa teemahankkeelle

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 23.11.2023 pitämässään kokouksessa Kaleva365 Oy:lle 80 000 euroa tutkimustukea teemahankkeelle ”Generatiivisen tekoälyn hyödyntäminen tekstin tiivistämisessä: Kaleva ja Turun Sanomat”.

Kaleva julkaisee päivässä noin 34 artikkelia verkkosivuillaan. Turun Sanomissa julkaistaan keskimäärin 40–50 artikkelia päivässä. Kalevassa artikkeleita hyödynnetään monikanavaisesti paitsi digitaalisena sisältönä konsernin eri uutismediatuotteissa, myös Radio Kalevassa sähkeuutisten muodossa arkipäivisin. Molemmissa toimituksissa on työvaiheita, joissa artikkeleita muokataan soveltumaan paremmin eri kanavien tarpeisiin. Näitä työvaiheita voidaan karsia generatiivisen tekoälyn tehokkaalla hyödyntämisellä.

Keskiössä on yksittäisen uutisartikkelin automaattinen tekstianalyysi, jonka pohjalta voidaan muodostaa erilaisia tuotteita automaattisesti, tai lähes automaattisesti vastaamaan kuluttajan ja eri tuotteiden tarpeita. Keskiössä on tekstin tiivistäminen generatiivisen tekoälyn avulla. Tarve on sama kaikilla mediataloilla ja tästä syystä hanke toteutetaan yhteistyössä Kalevan ja Turun Sanomien kesken oppilaitosyhteistyössä Oulun ammattikorkeakoulun viestinnän tutkinto-ohjelman, journalismin suuntautumisvaihtoehdon kanssa.

 

Hanke on osa vuoden 2023 TUTKIMUSTEEMAA generatiivisesta tekoälystä sisällöntuotannossa.