25.4.2024

Jyväskylän yliopistolle 83 782 euroa tutkimustukea

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 9.4.2024 pitämässään kokouksessa 83 782 euroa tutkimustukea Jyväskylän yliopiston hankkeelle ”Hetkellisyys ja visuaalisuus sosiaalisen median uutissisällöissä”.

Hankkeessa syvennytään nuorten yleisöjen tavoitettavuuden ja osallistamisen haasteisiin tutkimalla kotimaisten uutismedioiden Instagramin ja TikTokin uutissisältöjä. Hankkeen tavoite on kasvattaa ymmärrystä sosiaalisen median hetkellis-visuaalisista uutissisällöistä osana journalistista työtä. Hetkellis-visuaalisia uutissisältöjä ilmentävät lyhyet, nopeat ja katoavat audiovisuaaliset mediasisällöt, kuten TikTokin nopea videouutisvirta ja Instagramin 24 tuntia nähtävissä olevat tarinajulkaisut.

Aineisto muodostuu laadullisella otteella kerätyistä Yle Kioskin ja Helsingin Sanomien Instagram- ja TikTok-sisällöistä ja niiden kommenteista sekä uutismediatoimijoiden haastatteluista ja etnografisesta varjostamisesta. Aineiston analyysissä yhdistetään laadullisia analyysimenetelmiä, kuten sisällönanalyysiä ja diskurssianalyysiä, ja hyödynnetään aiemmissa tutkimuksissa kehitettyjä sosiaalisen median tutkimuksen analyysikehikkoja.

Hankkeen vastuullinen johtaja sekä post doc -tutkija on Margareta Salonen ja hankkeessa toisena post doc – tutkijana työskentelee Veera Ehrlén. Hanke toteutetaan Jyväskylän yliopiston kieli- ja viestintätieteiden laitoksella journalistiikan opintosuunnassa yhteistyössä Wienin ja Swinburnen yliopistojen kanssa. Uutismediakentältä hankkeen yhteistyötahoja ovat Yle, Helsingin Sanomat ja Keskisuomalainen. Tutkimalla maan parhaiten resursoitujen uutismedioiden hetkellis-visuaalisia somesisältöjä hankkeessa tuotetaan skaalautuvuutta uutismediakentälle ja best practices -hyötytietoa uutismedioille, jotka eivät ole juurikaan hyödyntäneet nuorten suosimia hetkellisiä (lyhyt)video- ja kuvamuotoja.

Tutkimus tuottaa ymmärrystä siitä, millaisessa muodossa TikTok- ja Instagram-sisältöjä kannattaisi tuottaa, jotta ne kiinnostaisivat nuoria mutta samalla palvelisivat journalistisia arvoja ja autonomiaa. Tutkimus osallistuu tieteelliseen keskusteluun portinvartijuudesta eli siitä, miten valta uutismedian sisällöistä jakautuu median, yleisön ja somepalvelujen välillä.