4.10.2023

Juska Wendlandille 25 000 euroa jatko-opintoapurahaa

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 21.9.2023 pitämässään kokouksessa Juska Wendlandille 25 000 euroa jatko-opintoapurahaa aiheelle ”Väitöskirjatutkimus podcastien yleisö- ja yhteisökokemuksen parantamisesta”.

Väitöskirjatutkimus analysoi podcastien yleisö- ja yhteisökokemusta ja kehittää työkaluja ja keinoja yhteisöllisen kokemuksen vahvistamiseksi. Audiojulkaisun painopisteen siirtyessä vähitellen isoissakin mediataloissa podcastien suuntaan on tutkimuksen kohde erittäin relevantti. Miten luoda yhteisöllinen kuuntelukokemus podcast-yleisöille, jotka – toisin kuin perinteiset radioyleisöt – eivät ole samanaikaisesti läsnä. Väitöskirjatutkimus on artikkeliväitöskirja. Näistä ensimmäinen artikkeli, ”Enhanching communal experience of podcasts”, on lähes valmis ja julkaisupäätös pyritään saamaan vuoden 2023 puolella. Kahden jälkimmäisen artikkelin julkaisu tapahtuu vuosina 2024-2025 ja väitöskirjan viimeistely sen jälkeen. Opintoihin kuuluu myös asiantuntijaharjoittelu.

Aiheesta ei ole aiempaa kansainvälistä tutkimusta. Väitöskirja tarjoaa uutta tietoa sekä työkaluja podcast-sisältöjen sekä -ilmaisun kehittämiseen, kuuntelualustojen muutokselle ja tulevaisuuden audioilmaisulle.