11.5.2023

Jenni Pohtalalle 25 565 euroa jatko-opintoapurahaa

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 27.4.2023 pitämässään kokouksessa Jenni Pohtalalle 25 565,04 euroa jatko-opintorahaa aiheelle ”Käytännönläheinen väitöskirjatyö suoratoiston vaikutuksista sovittamiseen ja sovitettujen sarjojen videotarinankerrontaan”.

Suoratoistosta on kasvanut globaali ilmiö. Se on haastanut tavat, joilla digitaalisia sisältöjä sekä tuotetaan että kulutetaan – viihdettä voi nyt katsoa rajattomasti, milloin ja missä vain. Pohtala tutkii ja testaa väitöskirjatyössään, miten suoratoisto vaikuttaa sovittamiseen ja videotarinankerrontaan erityisesti sovitetuissa sarjoissa.

Suoratoistoa on tarkasteltu varsinkin maratonkatselun näkökulmasta. Käyttäjiltä kerätyn datan ansiosta suoratoistopalvelut tietävät usein jo ennalta, mitä sisältöjä todennäköisesti katsotaan, ja voivat ehdottaa uutta katsottavaa heti käyttäjän päästyä edellisen sisällön loppuun. Lisäksi koska suoratoistoa eivät määritä esimerkiksi ohjelmapaikat, on sisältöjä mahdollista käsikirjoittaa ikään kuin saumattomasti sillä ajatuksella, että useampi jakso – tai jopa koko kausi – saatetaan katsoa putkeen. Suoratoiston vaikutus sovittamiseen on erityisen mielenkiintoinen tutkimuskohde, sillä sovitukset muodostavat ison ja kasvavan osan suoratoistosisällöistä. Suoratoistosarjasovitus formaattina on myös houkutellut sovitettavaksi tunnettuja teoksia, joiden oikeuksia ei ole aiemmin myyty. Väitöskirjatyön tavoitteena on täydentää suoratoistoa koskevaa tutkimuskenttää tarkastelemalla, mitä suoratoisto tuo sovituksiin ja sovittamiseen.

Pohtala on haastatellut suoratoistopalveluiden edustajia sekä videoammattilaisia, jotka ovat työskennelleet sovitetuissa suoratoistosarjoissa. Rahoituskauden aikana hän analysoi haastatteluaineiston laadullisilla metodeilla. Tavoitteena on määrittää keskeiset suoratoistosovituksen piirteet eri tuotantoprosessin vaiheista.

Pohtala rakentaa löydösten pohjalta mallin, joka viitoittaa asiat, joita tuotantoprosessin ja lopputuloksen näkökulmasta suoratoistosarjasovituksia tehtäessä huomioidaan. Hän testaa mallia tuoteosassa luomalla malliin pohjautuen synopsiksen sovitettuun suoratoistosarjaan sekä työstämällä pilottijakson. Pohtala dokumentoi prosessin reflektoivaan tutkimuspäiväkirjaan ja esittää havainnot väitöskirjassa.