16.2.2024

Helsinki Advanced Interaction Studies Institute association ry:lle 93 321 euroa tutkimustukea

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 6.2.2024 pitämässään kokouksessa 93 321 euroa tutkimustukea Helsinki Advanced Interaction Studies Institute association ry:n hankkeelle ”Media-alan brändilaajennuskartta -tutkimushanke”.

Tutkimushankkeen tavoitteena on laaja-alaisesti selvittää suomalaisten media-alan yritysten mahdollisuuksia brändilaajennuksille kuluttajamarkkinoilla. Tämä kartoitus kattaa maksullisia mediasisältöjä tarjoavat toimialat, mukaan lukien sanomalehdet, aikakauslehdet, televisio, radio sekä verkkomediat tai näiden toimialojen yhdistelmät. Hankkeessa keskitytään erityisesti tunnistamaan, mitkä brändilaajennukset ovat 1) houkuttelevia kuluttajien näkökulmasta, 2) liiketoiminnan kannalta elinkelpoisia ja 3) resurssien ja osaamisen kannalta toteuttamiskelpoisia lähitulevaisuudessa (+1–3 vuotta tutkimuksesta).

Tutkimushankkeessa hyödynnetään laadullisia ja määrällisiä tutkimusmenetelmiä. Tutkimus jakautuu neljään työosioon: A) kansainvälisten vertailutapausten analysointi, jotka liittyvät media-alan brändilaajennuksiin, B) suomalaisten kuluttajien arviot laajennusten houkuttelevuudesta, C) brändilaajennusten elinkelpoisuuden ja toteutettavuuden arviointi suomalaisten media-alan asiantuntijoiden näkökulmasta, ja D) tutkimushankkeen toteutettavuuden arviointi suomalaisten media-alan asiantuntijoiden näkökulmasta, ja D) tutkimushankkeen raportointi ja tulosviestintä.

Hankkeen vaikuttavuus ilmenee muun muassa seuraavilla tavoilla:

a) Tunnistetaan testattuja esimerkkejä siitä, miten mediabrändit ovat laajentuneet onnistuneesti uusiin tuote- ja palvelukategorioihin
b) Selvitetään kuluttajien valmiutta kohdata tuttu ja luotettu brändi uudessa yhteydessä
c) Kartoitetaan korvaavien ja/tai täydentävien ansaintamallien vaikuttavuutta ja suhteellista tehokkuutta
d) Tuotetaan suomalaisille mediataloille uskottavia kaavoja johtaa liiketoimintansa uudistamista vaikuttavasti ja välttää virheaskeleita

Todellinen vaikuttavuus on siinä, että rakastetut ja osin jopa ikoniset brändit jatkavat elämäänsä myös aikana, jona painettu maksullinen media ei logiikkana enää kanna ja yhä useampi kuluttaja hakeutuu maksuttomien digitaalisten sisältöjen pariin.