16.6.2023

Hämeen ammattikorkeakoululle 55 055 euroa jatkorahoitusta

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 6.6.2023 pitämässään kokouksessa Hämeen ammattikorkeakoululle 55 055 euroa jatkorahoitusta hankkeelle ”Vastuullisia valintoja, luotettavia tarinoita”.

Vastuullisia valintoja, luotettavia tarinoita -hankkeessa selvitetään, millaisia valintoja toimituksissa tehdään tarinallisia mediasisältöjä tuotettaessa ja miten näitä valintoja analysoimalla ja prosessoimalla voitaisiin jalostaa hyviä käytäntöjä journalismin luotettavuuden lisäämiseksi. Hankkeessa toteutetaan kaksivaiheinen tutkimus. Ensimmäisessä vaiheessa dokumentoidaan noin kymmenen jutun tekoprosessit: minkälaisia valintoja työprosessien kuluessa on tehty ja miksi – eli miten toimittajat näitä valintoja perustelevat. Tarkastelun kohteena on kolme juttua kolmesta mediasta; mukaan ovat lupautuneet Helsingin Sanomien Kuukausiliite, A-lehtien asumisen mediat ja Sunnuntaisuomalainen. Tutkimuksen toisessa vaiheessa luodaan ensimmäisen vaiheen laadullisille tuloksille yleistettävyyttä määrällisin keinoin; toteutetaan verkkokysely, johon pyydetään laajasti vastauksia suomalaisilta kirjoittavilta toimittajilta.

Hankkeen tuloksina syntyy työpajakonsepti, ammatillisia ja tieteellisiä julkaisuja sekä käytäntölähtöinen seminaari. Hanke auttaa toimittajia tunnistamaan työprosesseihin sisältyviä valintatilanteita ja punnitsemaan omien valintojensa syitä ja seurauksia. Lisäksi tarkoitus on herätellä toimituksia pohtimaan, millaiset valinnat erottavat journalismin muusta informaatiotuotannosta ja miten journalististen työprosessien kehittämisen ja läpinäkyvyyden lisäämisen avulla voidaan edistää yleisöjen luottamusta journalismiin.

 

Media-alan tutkimussäätiö on rahoittanut Hämeen ammattikoulun hanketta myös vuonna 2022.