25.4.2024

Finnpanel Oy:lle 50 000 euroa tutkimustukea

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 9.4.2024 pitämässään kokouksessa 50 000 euroa tutkimustukea Finnpanel Oy:n hankkeelle ”Radiotoimialan uuden kuuntelumittausmenetelmän testaaminen”.

Kansallinen Radiotutkimus (KRT) on radiotoimialan valuuttatutkimus, joka mittaa radion kuuntelua. Tutkimuksen toteuttaa Finnpanel Oy. Tutkimus toimii kaupallisten radioiden mediamyynnin valuuttana ja sitä hyödynnetään radiokanavien yleisöiden analysointiin ja ohjelmistosisältöjen kehittämiseen.

KRT toteutetaan päiväkirjamenetelmällä, jossa postitse lähetettävä paperinen päiväkirja aiheuttaa nykyisin rajoitteita tiedonkeruuseen. FM-radion kuuntelun lisäksi toimijoilla on tarve saada tietoa digitaalisen radion ja muiden audiotuotteiden kuuntelusta. Finnpanel Oy on kehittänyt päiväkirjan mobiilisovelluksen, jonka avulla audion uudet muodot voidaan lisätä tutkimukseen. Ennen kaikkea päiväkirjasovelluksella saadaan eroteltua kotimaisten radiotoimijoiden digitaalinen ja FM- kuuntelu. Lisäksi voidaan mitata entistä useamman radiokanavan kuuntelua ja voidaan eritellä tarkemmin muun audion kuuntelua. Myös tutkimustulosten raportointia pystytään uuden menetelmän avulla nopeuttaa.

Hankkeen tarkoituksena on testata, miten Finnpanel Oy:n kehittämä päiväkirjasovellus toimii radionkuuntelututkimuksen tiedonkeruuvälineenä. Nykyiseen Kansallisen Radiotutkimuksen päiväkirjamenetelmään verrattuna uudella mobiilisovelluksella kerätään kattavasti tietoa myös digitaalisten sisältöjen kuuntelusta. Näin radiotoimiala saa käyttöönsä alalta puuttunutta yhteismitallista tietoa digitaalisen audion ja FM-radiokanavien yleisöistä.

Hankkeen tavoitteena on kehittää Kansallista Radiotutkimusta sisällöltään ja menetelmältään vastaamaan mediatutkimuksen nykyvaatimuksia.