16.6.2023

Cultura-säätiölle 10 509 euroa tutkimustukea

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 6.6.2023 pitämässään kokouksessa 10 509 euroa tukea Cultura-säätiö sr:n hankkeelle ”Luottamuksen illuusio: tunteeko Suomen media lukijansa?”.

Hankkeessa selvitetään, millaisia haasteita mediatalot tulevat todennäköisesti kohtaamaan moninaistuvan väestön seurauksena. Hankkeessa edistetään painetun ja sähköisen sekä sisältölähtöisen digitaalisen median ja niihin läheisesti liittyvien toimintojen kilpailukykyä sekä toimittajatyöhön liittyvien haasteisen ymmärtämistä: kuinka mediatalot pystyvät laajentamaan käyttäjäkunnan lisäämällä moninaistuvan auditorion/väestön kiinnostusta tiedotusvälineisiin. Medialuottamus on ajankohtainen teema yhteiskunnallisten muutosten ja mediakentän murroksen seurauksena. Yhteiskunnan moninaistuminen, globaali pandemia ja Venäjän hyökkäyssota ovat vauhdittaneet mediakentän murrosta, jossa näkyy myös negatiivisia seurauksia, kuten medialukutaidon polarisoituminen sekä disinformaation yleistyminen.

Suomi moninaistuu kasvavalla vauhdilla: vieraskielisiä on jo yli 9 % väestöstä, kun 20 vuotta sitten vastaava luku on ollut 2 %. Oletettavasti maahanmuutto tulee entisestään lisääntymään kasvavan työvoimapulan seurauksena ja globaalien kriisien seurauksena. Samaan aikaan Suomen väestö ikääntyy ja erityisesti nuoremmat sukupolvet käyttävät yhä enemmän epäformaaleja viestinnän ja median kanavia, jotka ovat alttiita ulkopuoliselle vaikuttamiselle, disinformaatioille ja valheelliselle uutisoinnille. Ovatko vieraskieliset varteen otettava ryhmä suomalaisille mediataloille? Mitä tarkoittaa luottamus mediaan pandemian ja hybridivaikuttamisen aikana? Mitkä asiat vaikuttavat luottamukseen? Voiko luottamusta rakentaa? Maksaako luottamuksen voittaminen takaisin? Tavoite on selvittää suomalaisten toimittajien valmiutta vastata edellä mainittuihin kysymyksiin ja käynnistää journalismin kehittämisprosesseja rakentaakseen luottamusta median ja muuttuvan lukijakunnan välillä. Selvitys toteutetaan yhteistyönä Cultura-säätiön ja Innolinkin kanssa.