25.4.2024

Anne Leppäjärvelle 26 400 euroa jatko-opintoapurahaa

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 9.4.2024 pitämässään kokouksessa 26 400 euroa jatko-opintoapurahaa Anne Leppäjärvelle väitöskirjatutkimukseen ”Yleisövuorovaikutus journalistisena ammattiosaamisena. Miten journalistit voivat tukea digilukutaitoa ja inklusiivisuutta hybridissä mediaympäristössä”.

Yleisöjen uusi, aktiivinen toimijuus mediakentällä on yksi journalismin keskeisimpiä muutosajureita. Tutkimuksella halutaan nostaa yleisövuorovaikutuksen ja yleisöjen tuntemisen journalistin ammattiosaamisen keskiöön erikseen opiskeltavana ammattitaitona. Tutkimusrajaus on sosiaalisessa mediassa julkaistava journalismi, koska sitä vielä opetellaan sekä toimituksissa että journalismin koulutuksissa eri puolilla maailmaa. Tutkimus tuottaa uutta tietoa journalismin ammattikasvatuksen ja jatkuvan oppimisen sisältöihin tutkimuksen ja työelämän kehittämisen yhteistyönä. Erityisesti tutkimuksessa pyritään ratkaisemaan yleisövuorovaikutuksen ja integriteetin suojaamisen välistä jännitettä, johon moni journalismia uudistamaan pyrkivä suuntaus toimituksissa törmää.

Tutkimus pyrkii kokeilujen kautta tuottamaan uudenlaisia tapoja tavoittaa erityisesti nuoria journalistisesti tuotetun tiedon äärelle sekä saamaan heidän näkemyksensä edustetuiksi uutismediassa ja mediassa käytävässä keskustelussa. Toisaalta tavoitteena on, että journalistit oppivat näkemään sosiaalisen median mahdollisuudet informaalin oppimisen kenttänä ja oman roolinsa yleisöjen digilukutaidon tukijana. Pyrkimyksenä on kehittää myönteisen tunnistamisen työotteesta tutkimusperustainen opetusmetodi journalismin koulutukseen. Tutkimusta tehdään yhtäältä suomalaisen, natiivisti sosiaaliseen mediaan tuotetun journalismin ja toisaalta eurooppalaisen journalismin korkeakoulutuksen viitekehyksessä: RARE Median Demokraattinen toimitus -hankkeessa sekä monikielisessä, journalistisessa Satakieli-hankkeessa Leppäjärvi tutkii journalismia, jossa yleisöjä osallistetaan sisällön tuotantoprosessiin sosiaalisen median teknologioiden avulla. Tutkimuksen toisessa vaiheessa yhdistetään muotoillut ammatilliset kompetenssit osaksi eurooppalaisen journalismin koulutuksen nykyisiä osaamistavoitteita. Tutkimusmateriaalia laajennetaan teemahaastatteluilla, joita tehdään yleisötyötä edistäneissä journalistisissa hankkeissa.