Käynnistyvät hankkeet

16.6.2023

Media-alan tutkimussäätiön myöntämät apurahat 6.6.2023

Käynnistyvät hankkeet Ajankohtaista

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 6.6.2023 pitämässään kokouksessa kymmenen apurahaa ja tutkimustukea. Rahoitusta jaettiin yhteensä yli 140 000 euroa.

16.6.2023

Päivi Rasi-Heikkiselle 2 000 euroa matka-apurahaa

Käynnistyvät hankkeet Tutkimukset Matkaraportit

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 6.6.2023 pitämässään kokouksessa Päivi Rasi-Heikkiselle 2 000 euroa matka-apurahaa matkalle NordMedia23-konferenssiin.

16.6.2023

Randa Romanovalle 2 380 euroa matka-apurahaa

Käynnistyvät hankkeet Matkaraportit Tutkimukset

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 6.6.2023 pitämässään kokouksessa Randa Romanovalle 2 380 euroa matka-apurahaa tutkimusharjoitteluun Tukholmaan, jossa hän kerää aineistoa tutkimukseensa ”Journalistic self-regulation in the Nordic Countries: the challenge of artificial intelligence and algorithmic automation”.

16.6.2023

Mila Bujicille 1 500 euroa matka-apurahaa

Käynnistyvät hankkeet Tutkimukset Matkaraportit

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 6.6.2023 pitämässään kokouksessa Mila Bujicille 1 500 euroa matka-apurahaa konferenssimatkalle Ranskaan Nantesiin, jossa hän esittelee 360 asteen videosisällön käyttäjäkokemuksia käsittelevän tutkimuksensa ”More Immersed but Less Present: Unpacking Factors of Presence Across Devices” tuloksia.

16.6.2023

Camilla Suortille 3 340 euroa matka-apurahaa

Käynnistyvät hankkeet Tutkimukset Matkaraportit

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 6.6.2023 pitämässään kokouksessa Camilla Suortille 3 340 euroa matka-apurahaa konferenssimatkaan Yhdysvaltoihin Bostoniin, jossa hän pitää esitelmän väitöskirjansa osatutkimuksesta ”Viestintäteknologian käytön yhteenkietoutuneet jännitteet ja paradoksit media-alalla”.

16.6.2023

Carlos Sunilalle 4 258 euroa opintoapurahaa

Käynnistyvät hankkeet Tutkimukset Opinnäytteet

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 6.6.2023 pitämässään kokouksessa Carlos Sunilalle 4 258 euroa opintoapurahaa aiheelle ”Chat GPT:n vaikutukset media- ja viestintäalalla”.

16.6.2023

Hämeen ammattikorkeakoululle 55 055 euroa jatkorahoitusta

Tutkimushankkeet Käynnistyvät hankkeet Tutkimukset

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 6.6.2023 pitämässään kokouksessa Hämeen ammattikorkeakoululle 55 055 euroa jatkorahoitusta hankkeelle ”Vastuullisia valintoja, luotettavia tarinoita”.

16.6.2023

IAB Finlandille 12 028 euroa tutkimustukea

Tutkimushankkeet Käynnistyvät hankkeet Tutkimukset

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 6.6.2023 pitämässään kokouksessa IAB Finland ry:lle 12 028 euroa tukea hankkeelle ”Internet ilman kohdennettua mainontaa 2023”.

16.6.2023

Uutismedian liitolle 43 700 euroa tutkimustukea

Tutkimushankkeet Käynnistyvät hankkeet Tutkimukset

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 6.6.2023 pitämässään kokouksessa Uutismedian liitolle 43 700 euroa tutkimustukea hankkeelle ”Vastuullista journalismia TikTokissa. Journalismin rooli ja sen tunnistaminen nuoren TikTok-käyttäjän arjessa. Mediakasvatuksellinen tutkimus- ja kehityshanke.”