Käynnistyvät hankkeet

4.10.2023

Media-alan tutkimussäätiön myöntämät apurahat 21.9.2023

Käynnistyvät hankkeet Ajankohtaista

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 21.9.2023 pitämässään kokouksessa apurahaa ja tutkimustukea peräti neljälletoista hankkeelle. Yhteensä rahoitusta jaettiin yli 490 000 euroa.

4.10.2023

Helsingin yliopiston Kuluttajatutkimuskeskukselle 49 930 euroa erityisteemahankkeelle

Tutkimushankkeet Käynnistyvät hankkeet Tutkimukset

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 21.9.2023 pitämässään kokouksessa Helsingin yliopiston Kuluttajatutkimuskeskukselle 49 930 euroa tutkimustukea erityisteemahankkeelle ”ReDime: Tiekartta kohti resurssiviisasta digitaalista mediaa”.

4.10.2023

Työryhmälle 42 000 euroa erityisteemahankkeelle

Tutkimushankkeet Käynnistyvät hankkeet Tutkimukset

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 21.9.2023 pitämässään kokouksessa eri organisaatioissa toimivista henkilöistä koostuvalle työryhmälle 42 000 euroa tutkimustukea erityisteemahankkeelle ”Kohti hiilineutraalia median tuotantoa ja jakelua”.

4.10.2023

Capful Oy Ltd:lle 141 750 euroa erityisteemahankkeelle

Tutkimushankkeet Käynnistyvät hankkeet Tutkimukset

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 21.9.2023 pitämässään kokouksessa Capful Oy Ltd:lle 141 750 euroa tutkimustukea erityisteemahankkeelle ”’Mediaskenaariot strategisen uudistumisen ja kasvun välineinä’ – Media-alan tulevaisuusselvityksen toteuttaminen”.

4.10.2023

Kimmo Koskiselle 2 910 euroa matka-apurahaa

Käynnistyvät hankkeet Tutkimukset Matkaraportit

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 21.9.2023 pitämässään kokouksessa Kimmo Koskiselle 2910 euroa matka-apurahaa hankkeelle ”Suomen ammattitaitomaajoukkueen 2024 maailmamestaruuskilpailijaa ohjaavan expertin harjoitusmatka WorldSkills Asia -kilpailuihin”.

4.10.2023

Media- ja viestintätieteellinen seura Meville 14 000 euroa tutkimustukea

Tutkimushankkeet Käynnistyvät hankkeet Tutkimukset

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 21.9.2023 pitämässään kokouksessa 14 000 euroa tutkimustukea Media- ja viestintätieteellinen seura Mevi ry:n hankkeelle ”Journalisteille tehtävien kyselytutkimusten tulevaisuus Suomessa: mahdollisten toimintamallien kartoitus”.

4.10.2023

Juska Wendlandille 25 000 euroa jatko-opintoapurahaa

Käynnistyvät hankkeet Jatko-opinnäytteet Tutkimukset

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 21.9.2023 pitämässään kokouksessa Juska Wendlandille 25 000 euroa jatko-opintoapurahaa aiheelle ”Väitöskirjatutkimus podcastien yleisö- ja yhteisökokemuksen parantamisesta”.

4.10.2023

Tampereen yliopistolle 87 503 euroa jatkorahoitusta

Tutkimushankkeet Käynnistyvät hankkeet Tutkimukset

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 21.9.2023 pitämässään kokouksessa 87 503 euroa jatkorahoitusta Tampereen yliopiston kehityshankkeelle ”Reilu media. Vaientamisesta kunnioittavaan moniäänisyyteen”.

4.10.2023

Johanna Pentikäiselle 24 959 euroa jatkorahoitusta

Tutkimushankkeet Käynnistyvät hankkeet Tutkimukset

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 21.9.2023 pitämässään kokouksessa 24 959 euroa jatkorahoitusta Johanna Pentikäisen pilottitutkimukselle ”Transmediaalisten luku- ja kirjoitustaitojen pelillinen oppimisalusta”.