Käynnistyvät hankkeet

11.10.2022

Media-alan tutkimussäätiön myöntämät apurahat 4.10.2022

Käynnistyvät hankkeet Ajankohtaista

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 4.10.2022 pitämässään kokouksessa kuusi apurahaa ja tutkimustukea. Yhteensä rahoitusta jaettiin lähes 180 000 euroa.

11.10.2022

Kirsi Cheasille 3 875 euroa matka-apurahaa

Käynnistyvät hankkeet Matkaraportit Tutkimukset

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 4.10.2022 pitämässään kokouksessa Kirsi Cheasille 3 875 euroa matka-apurahaa verkostoitumis- ja konferenssimatkaan Yhdysvaltoihin.

11.10.2022

Liisa Ovaskalle 25 475,56 euroa jatko-opintoapurahaa

Käynnistyvät hankkeet Jatko-opinnäytteet Tutkimukset

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 4.10.2022 pitämässään kokouksessa Liisa Ovaskalle 25 475,56 euroa jatko-opintoapurahaa väitöstutkimukseensa ”Radikaali yleisökäänne mitattavan journalismin aikakaudella: Miten yleisö(data)n roolista voidaan neuvotella?”.

11.10.2022

Anne Mölsälle 27 093,09 euroa jatko-opintoapurahaa

Käynnistyvät hankkeet Jatko-opinnäytteet Tutkimukset

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 4.10.2022 pitämässään kokouksessa Anne Mölsälle 27 093,09 euroa jatko-opintoapurahaa väitöstutkimukselle ”Kirjailijuuden rakentuminen kaunokirjallisuuden kustantamoiden arkisessa työssä digitaalisen murroksen aikakaudella”.

11.10.2022

Johanna Pentikäiselle 25 269,80 euroa tutkimustukea

Tutkimushankkeet Käynnistyvät hankkeet Tutkimukset

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 4.10.2022 Johanna Pentikäiselle 25 269,80 euroa tutkimustukea pilottitutkimukselle ”Transmediaalisten luku- ja kirjoitustaitojen pelillinen oppimisalusta”.

11.10.2022

Tampereen yliopistolle 76 874 euroa tutkimustukea

Tutkimushankkeet Käynnistyvät hankkeet Tutkimukset

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 4.10.2022 Tampereen yliopistolle 76 874 euroa tutkimustukea jatkohankkeelle ”Reilu media. Vaientamisesta kunnioittavaan moniäänisyyteen”.

11.10.2022

Metropolia Ammattikorkeakoululle 20 000 euroa tutkimustukea

Tutkimushankkeet Käynnistyvät hankkeet Tutkimukset

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 4.10.2022 Metropolia Ammattikorkeakoululle 20 000 euroa tutkimustukea jatkohankkeelle ”Painovoimaa 2020-luvulle -printtimedian sivuaine ja yritysyhteistyömalli”.

25.5.2022

Media-alan tutkimussäätiön myöntämät apurahat 19.5.2022

Käynnistyvät hankkeet Ajankohtaista

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 19.5.2022 pitämässään kokouksessa tutkimustukea kolmelle hakijalle. Yhteensä rahoitusta jaettiin yli 137 700 euroa.

25.5.2022

Veera Kangaspunnalle 24 000 euroa jatkohankkeelle

Tutkimushankkeet Käynnistyvät hankkeet Tutkimukset

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 19.5.2022 yhteiskuntatieteiden tohtori Veera Kangaspunnalle 24 000 euroa tutkimustukea jatkohankkeelle ”Verkkouutisten kommentoijien puheenvuoro. Monimenetelmätutkimus verkkouutisia kommentoivien käyttäjien näkemyksistä yksilön, vuorovaikutuksen ja yhteiskunnan tarkastelutasoilla”.