Käynnistyvät hankkeet

25.5.2022

Media-alan tutkimussäätiön myöntämät apurahat 19.5.2022

Käynnistyvät hankkeet Ajankohtaista

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 19.5.2022 pitämässään kokouksessa tutkimustukea kolmelle hakijalle. Yhteensä rahoitusta jaettiin yli 137 700 euroa.

25.5.2022

Veera Kangaspunnalle 24 000 euroa jatkohankkeelle

Tutkimushankkeet Käynnistyvät hankkeet Tutkimukset

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 19.5.2022 yhteiskuntatieteiden tohtori Veera Kangaspunnalle 24 000 euroa tutkimustukea jatkohankkeelle ”Verkkouutisten kommentoijien puheenvuoro. Monimenetelmätutkimus verkkouutisia kommentoivien käyttäjien näkemyksistä yksilön, vuorovaikutuksen ja yhteiskunnan tarkastelutasoilla”.

25.5.2022

Hämeen ammattikorkeakoululle 49 410 euroa tutkimustukea

Tutkimushankkeet Käynnistyvät hankkeet Tutkimukset

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 19.5.2022 Hämeen ammattikorkeakoululle 49 410 euroa tutkimustukea hankkeelle ”Vastuullisia valintoja, luotettavia tarinoita”.

25.5.2022

Jyväskylän yliopistolle 64 341 euroa jatkohankkeelle

Tutkimushankkeet Käynnistyvät hankkeet Tutkimukset

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 19.5.2022 Jyväskylän yliopistolle 64 341 euroa tutkimustukea jatkohankkeelle ”Alue- ja paikallismedioiden asiakirjajournalismin kehittäminen tekstianalyysityökaluilla”.

8.4.2022

Media-alan tutkimussäätiön myöntämät apurahat 31.3.2022

Käynnistyvät hankkeet Ajankohtaista

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 31.3.2022 pitämässään kokouksessa yhdeksän apurahaa. Yhteensä rahoitusta jaettiin yli 127 000 euroa.

8.4.2022

Painoviestinnän opettajat ry:lle 4000 euroa matka-apurahaa

Käynnistyvät hankkeet Tutkimukset Matkaraportit

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 31.3.2022 pitämässään kokouksessa Painoviestinnän opettajat ry:lle 4000 euron matka-apurahan messumatkalle.

8.4.2022

Katja Lehtisaarelle 885 euroa matka-apurahaa

Käynnistyvät hankkeet Tutkimukset Matkaraportit

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 31.3.2022 pitämässään kokouksessa Katja Lehtisaarelle 885 euron matka-apurahan konferenssimatkaan Müncheniin.

8.4.2022

Randa Romanovalle 2875 euroa matka-apurahaa

Käynnistyvät hankkeet Tutkimukset Matkaraportit

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 31.3.2022 pitämässään kokouksessa Randa Romanovalle 2875 euron matka-apurahan tiedonkeruumatkalle Islantiin.

8.4.2022

Guna Spuravalle 12 000 euroa jatko-opintoapurahaa

Käynnistyvät hankkeet Jatko-opinnäytteet Tutkimukset

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 31.3.2022 pitämässään kokouksessa Guna Spuravalle 12 000 euron jatko-opintoapurahan aiheelle ”Promoting digital media literacy towards platform awareness in the age of algorithm”.