26.2.2020

Katja Lehtisaarelle 1 333 euroa matka-apurahaa

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 4.2.2020 Katja Lehtisaarelle 1 333 euroa henkilökohtaista matka-apurahaa WMEMC (World Media Economics and Management) -konferenssiin.

Katja Lehtisaari on saanut kutsun esitellä WMEMC-konferenssissa (World Media Economics and Management -konferenssissa) Roomassa toukokuussa 2020 kahta tutkimusaihetta.

Tarkoitus on ensinnäkin esitellä tutkimusta uutismedian innovaatiokulttuureista Yhdysvalloissa, Saksassa ja Pohjoismaissa. Tarkastelun kohteena on etenkin se, miten mediajohtajat arvioivat riskejä mediainnovaatioissa ja kehitysprosesseissa. Empiirinen aineisto koostuu Yhdysvalloissa, Saksassa ja Pohjoismaissa tehtyihin laadullisiin haastatteluihin sanomalehtiyrityksissä. Haastatteluiden temaattista analyysiä täydentää tilastodata. Tutkimus on toteutettu yhdessä Mikko Grönlundin, Carl-Gustav Lindénin ja Mikko Villin kanssa.

Toinen esiteltävä tutkimus liittyy pienten, uusien paikallisten julkaisujen liiketoimintamalleihin. Tämäkin on vertaileva tutkimus, ja siinä tarkastellaan uudenlaisten niin sanottujen hyperlokaalien julkaisujen mahdollisuuksia toimia liiketaloudellisesti kannattavasti Suomessa, Ruotsissa ja Venäjällä. Tutkimus on toteutettu yhdessä Carl-Gustav Lindénin, Mikko Grönlundin, Jaana Hujasen, Olga Dovbyshin ja Carina Tenorin kanssa. Empiirinen aineisto koostuu kyseisissä maissa toteutetuista survey-kyselyistä ja tutkimushaastatteluista hyperlokaalia mediaa julkaisevien tahojen kanssa. Tutkimuksessa tarkastellaan tällaisten uusien julkaisujen liiketoiminnallisten toimintamahdollisuuksien eroja ja yhtäläisyyksiä erilaisissa poliittisissa ja taloudellisissa konteksteissa.