14.11.2019

Jyväskylän yliopistolle 60 000 euroa tutkimustukea

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 5.11.2019 Jyväskylän yliopistolle 60 000 euroa tutkimustukea hankkeelle ”Ilmakuvausjournalismin uudet ulottuvuudet: drooneista satelliitteihin (Drosat) -tutkimus- ja kehitysprojekti”.

Tutkimus- ja kehityshankkeen toteuttaa Jyväskylän yliopiston journalistiikan oppiaine, joka on Euroopan johtava droonijournalismin tutkimus- ja koulutusyksikkö. Hankkeen päätarkoituksena on keskittyä ilmakuvausjournalismin uusiin teknologisiin apuvälineisiin kamerakoptereihin eli drooneihin ja satelliitteihin sekä edistää niiden laaja-alaisuutta ja vastuullista käyttöä suomalaisissa uutistoimituksissa. Kunnianhimoisena päätavoitteena on nostaa suomalainen ilmakuvausjournalismin osaaminen kansainväliseen kärkijoukkoon.

Ensimmäisessä työpaketissa kartoitetaan droonijournalismin nykykäytännöt sekä tutkitaan ja kehitetään droonijournalismia valikoiduissa uutistoimituksissa eri puolilla Suomea.

Toisessa työpaketissa tutkitaan satelliittijournalismin mahdollisuuksia Suomessa kansainvälisen tutkimustiedon perusteella ja testataan satelliittikuvien käyttöä kotimaan journalismissa valikoitujen pilottitoimitusten kanssa.

Kolmannessa työpaketissa tutkimustuloksia raportoidaan aktiivisesti sosiaalisen median palvelujen kautta, julkaistaan kaksi tieteellistä artikkelia kansainvälisen yhteistyöprojektin Journalism from above kautta sekä tuotetaan lopuksi kaikille toimituksille avoin ilmakuvausjournalismin verkkomateriaali.