14.11.2019

Jyväskylän yliopistolle 32 000 euroa tutkimustukea

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 5.11.2019 Jyväskylän yliopistolle 32 000 euroa tutkimustukea hankkeelle ”Lobbaamisen hallinta toimitustyössä”.

Hanke liittyy Media-alan tutkimussäätiön vuosina 2018–2019 rahoittamaan Journalistit lobbaamisen kohteina -tutkimukseen, jossa kartoitettiin toimittajiin kohdistettua lobbaamista ja sen vaikutuksia. Tutkimustulosten mukaan toimittajat tunnistavat varsin puutteellisesti itseensä kohdistuvaa ulkopuolista ohjailua, ja sen vaikuttavuus riippuu merkittävästi niin toimittajien omasta työkokemuksesta kuin kohtaamistaan vuorovaikutustilanteista lobbaajien kanssa.

Jatkohankkeessa on tarkoitus hyödyntää aiemman tutkimuksen tuloksia ja kehittää niiden pohjalta kokonaisvaltaisesti sellaisia journalistisia työmenetelmiä ja -käytäntöjä, joiden avulla toimittajat pystyvät säilyttämään journalistisen riippumattomuutensa kohtaamiinsa ulkopuolisiin vaikuttamis- ja ohjailuyrityksiin.

Yhdessä hankkeeseen valittujen yhteistyötoimitusten kanssa testataan ja arvioidaan erilaisten lobbausmetodien tunnistamista ja kootaan havainnot toimiviksi havaitusta työmenetelmistä riippumattomia toimituskäytäntöjä tukevaksi oppaaksi. Tulosten avulla kehitetään erityisesti politiikan journalismin toimituskäytäntöjä. Tuloksia hyödynnetään myös toimittajakoulutuksessa.