17.12.2015

Jyväskylän Yliopisto: Uutisia ranteessa? Älykellojen soveltuvuus journalismiin

Jyväskylän Yliopistolle myönnettiin 40 000 euron tutkimustuki tutkimusteemahankkeelle ”Uutisia ranteessa? Älykellojen soveltuvuus journalismiin”.

Tämän tutkimushankkeen päätarkoituksena on etsiä vastausta kaksiosaiseen kysymykseen: soveltuvatkoälykellot journalismin julkaisualustaksi ja voiko älykelloja hyödyntää journalistisessa työssä?Toimittajaopiskelijat ja toimittajat oavt parhaita arvioimaan älykellojen soveltuvuutta journalismin uudeksijulkaisuplatformiksi.

Hanke jakaantuu kolmeen toisiaan täydentävään työpakettiin. Ensimmäisessätyöpaketissa monitoroidaan älykelloja koskevaa uutis- ja tutkimustietoa. Toisessa työpaketissa testataanälykellojen journalistista käyttöä. Hankkeen kolmannessa työpaketissa tiedotetaan aktiivisesti hankkeenmonitoroinnin tuloksista, tutkimushankkeen etenemisestä ja sen tuloksista. Tiedotustyöpakettiin kuuluu myösjärjestää pienimuotoinen tulosseminaari ja keskustelutilaisuus projektin tuloksista Jyväskylässä tai Helsingissä.Projektin tulokset julkaistaan myös raportin muodossa. Tarkoituksena on lisäksi tehdä projektista yksitieteellinen artikkeli. Hanke hyödyttää sekä käytännön journalismin kehitystyötä, journalismin ja viestinnänkoulutusta että myös tutkimusta.

Hankkeen ensimmäiseksi mediayrityskumppaniksi on lupautunut Keskisuomalainen. Myös muut sanomalehdet voivat halutessaan osallistua kokeilujaksoihin. Ilmoittautua voihankkeen johtajalle. Hankkeen vastuulaitoksena on Jyväskylän yliopiston viestintätieteiden laitos.