29.12.2017

Jyväskylän yliopisto: SOMEDIA – Yrityksen sisäinen sosiaalinen media innovaatiotyön mahdollistajana ja edistäjänä suomalaisissa mediaorganisaatioissa

SOMEDIA-hankkeessa selvitetään, miten suomalaiset mediaorganisaatiot voivat hyödyntää yrityksen sisäistä sosiaalista mediaa innovaatiotyön välineenä. Mediaorganisaatioiden innovointikäytäntöjä tutkitaan havainnoimalla ja haastattelemalla työntekijöitä kahdessa suuressa mediaorganisaatiossa.

SOMEDIA-hankkeessa selvitetään, miten suomalaiset mediaorganisaatiot voivat hyödyntää yrityksen sisäistä sosiaalista mediaa innovaatiotyön välineenä. Mediaorganisaatioiden innovointikäytäntöjä tutkitaan havainnoimalla ja haastattelemalla työntekijöitä kahdessa suuressa mediaorganisaatiossa.

Selvitämme, millaista innovaatiotyötä, eli esimerkiksi uusien työtapojen ja journalististen tuotteiden kehittelyä, mediaorganisaatioissa tehdään tällä hetkellä, millaisia ajatuksia ja asenteita toimittajilla ja muilla media-alan työntekijöillä on innovaatiotyötä ja sisäisen sosiaalisen median hyödyntämistä kohtaan ja miten innovointia voitaisiin tulevaisuudessa kehittää. Tulosten pohjalta luodaan työkirja, joka sisältää ohjeita innovaatiotyöskentelyyn. Kirja luovutetaan hankkeen partneriorganisaatioille ja julkaistaan hankkeen verkkosivuilla, jossa se on julkisesti saatavilla ja muidenkin mediaorganisaatioiden vapaasti hyödynnettävissä. Hanke tuottaa ymmärrystä ja käytännön työvälineitä innovaatiotyöskentelyyn mediaorganisaatioille ja yksittäisille media-alan työntekijöille. Lisäksi se kasvattaa akateemisen alan tietovarantoa innovaatiotyöskentelystä mediaorganisaatioissa sekä avartaa näkemyksiä teknologiavälitteisestä viestinnästä, erityisesti ESM:n osalta mediaorganisaatioissa. Hanke tarjoaa mediaorganisaatioille keinoja kehittää uusia työtapoja journalismin saralla, joka voi osaltaan taata median tulevaisuutta jatkossakin.