10.2.2017

Jyväskylän yliopisto: Onnistuneet tietopyynnöt toimituksissa

Jyväskylän yliopistolle myönnettiin 42 000 euron tutkimustuki hankkeelle ”Onnistuneet tietopyynnöt toimituksissa”.

Tiivistelmä

Kehittämishankkeen tavoitteena on selvittää ja parantaa toimitusten mahdollisuuksia hankkia viranomaisaineistoja julkisuuslain mukaisilla tietopyynnöillä. Tärkeä osa hanketta ovat viranomaisille osoitettavat tietopyynnöt ja toimittajien opastaminen tietopyyntöihin liittyvissä juttuprojekteissa. Yhteistyössä toimitusten kanssa tutkitaan ja selvitetään tietopyyntöjen toimivuutta ja siihen vaikuttavia tekijöitä, kuten toimittajien ja viranomaisten välisen vuorovaikutuksen onnistumista ja oikeustulkintoja pyydettyjen tietojen julkisuudesta. Tämän tapaisten julkisuusperiaatteen ”harmaiden alueiden ja käytäntöjen” kartoittaminen ja kokeileminen parantavat journalistien toimintamahdollisuuksia ja edesauttavat paitsi journalistista aineistojen hankintaa myös laajemmin viranomaistietoa koskevan julkisuuskulttuurin avautumista.

Lisäksi hankkeessa analysoidaan hallinto-oikeuksien, oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen tekemiä, tietopyyntöjä ja tietojen luovuttamista koskevia (ennakko)ratkaisuja ja selvitetään niiden hyödyntämistä toimitusten tekemisissä tietopyynnöissä. Tietopyynnöt tehostuvat, kun toimittajat voivat viitata jo heti pyyntöjensä alussa asiaan liittyviin, vastaavanlaisiin analogisiin tapauksiin.

Vaikka toimittajat ovat merkittäviä julkisuuslainsäädännön hyödyntäjiä, mahdollisuuksia julkisuuslain mukaisiin tieto- tai asiakirjapyyntöihin on käyttänyt heistä vain pieni joukko. Lisäksi tietopyyntöjen tekeminen on keskittynyt pääsääntöisesi vain suuriin mediataloihin. Nyt haettavasta kehityshankkeesta ja sen tuloksista hyötyvät erityisesti maakunta-, alue- ja paikallistasolla työskentelevät journalistit. Asiakirjojen julkisuutta on tarkasteltu usein juridisesta näkökulmasta, jolloin tiedonsaannin ongelmat ja julkisuusperiaatteen käytännön toteutuminen ovat jääneet vähemmälle huomiolle.

Journalistisen tiedonhankinnan onnistumisella on suuri merkitys, sillä kansalaiset saavat tietoja viranomaisten toiminnasta pääsääntöisesti median kautta.

Yhteyshenkilö

  • Kuutti Heikki, tutkimuskoordinaattori
  • Jyväskylän yliopisto,
  • 040 576 7865, heikki.kuutti@jyu.fi