8.4.2022

Tuija Aallolle 23 000 euroa jatko-opintoapurahaa

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 31.3.2022 pitämässään kokouksessa Tuija Aallolle  23 000 euron jatko-opintoapurahan aiheelle ”Miten mediamaisema muuttuu alustojen aikakaudella ja mitä sosiaalisen videon toimijoiden esiinmarssista seuraa yhtäältä markkinointieurojen kanavoitumisena sosiaaliseen mediaan ja toisaalta media-alan työvoiman saatavuuden kannalta”.

Tavoitteena Tampereen yliopiston väitöskirjatutkijana on tuottaa suomalaisille media-alan yrityksille ja audiovisuaalisen alan kehittämisestä vastaaville päättäjille uutta tietoa alustoitumisen vaikutuksista suomalaisen median toimintaympäristöön:

  1. sosiaalisen median alustojen mahdollisuuksia hyödyntävien uusien yritysten toimintatavoista ja strategioista
  2. mainoseurojen valumisesta sosiaalisen videon alustoille
  3. media-alan vakiintuneiden yritysten uuden median strategioista alustoituneessa mediaympäristössä
  4. uutta ymmärrystä kilpailuun parhaasta työvoimasta.

Empiirisen aineiston analyysissä tarkastellaan alustojen tuomia toimintaympäristön muutoksia sekä vaikuttajien, uudenlaisten yritysten että vakiintuneiden mediaorganisaatioiden näkökulmasta. Näin piirtyy esiin se, miten yhtäältä sosiaalisen median videosisällöntuottajat, alustojen ekosysteemejä hyödyntävät yritykset ja toisaalta perinteiset mediatalot asian näkevät, millaisia suhteita näiden välille näyttäisi muodostuvan ja mikä on näiden suhteiden taloudellinen merkitys suomalaiselle mediatoimialalle.

Tutkimuksen perusteella syntyy konferenssiesityksiä, artikkeliväitöskirjan ensimmäinen artikkeli sekä tutkimusraportti ja koulutusmateriaali, jossa päivitetään kuva suomalaisesta mediatoimialasta alustojen aikakaudella.