8.4.2022

Saara Ala-luopalle 23 668 euroa jatko-opintoapurahaa

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 31.3.2022 pitämässään kokouksessa Saara Ala-luopalle 23 668 euron jatko-opintoapurahan aiheelle ”Luottamus tekoälyä kohtaan journalistisessa asiantuntijatyössä”.

Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella Suomessa toimivien journalistien kokemuksia ja odotuksia työssä avustavaa tekoälyteknologiaa kohtaan, ja luottamuksen muodostumista journalistisessa työssä avustavaan tekoälyyn. Kyseessä on laadullinen, puolistrukturoituihin asiantuntijahaastatteluihin perustuva tutkimus, joka tuottaa uutta ymmärrystä tekoälyn hyödyntämisestä journalismissa, ja ideaalista ihmisen ja tekoälyn yhteistyöstä osana yhteiskunnallisesti merkittävää asiantuntijatyötä. Tutkimus tarjoaa tietoa asiantuntijasta eli journalistista teknologian käyttäjänä, ja heidän käyttäjäkokemuksestaan. Ihmisen ja tekoälyn yhteistyötä journalistisessa kontekstissa tutkimalla on mahdollista myös kasvattaa ymmärrystä valtamedioita kohtaan koetusta luottamuksesta.

Aiempi vastaava tutkimus tekoälyn hyödyntämisestä rekrytoinnissa osoitti, että asiantuntijan kokema luottamus teknologiaa kohtaan eroaa standardisoidusta käyttäjäkokemuksesta ja teknologiaan luottamisesta esimerkiksi vastuun kantamisen näkökulmasta: asiantuntijana toimimisen identiteetti ja teknologian käytön kontekstuaalinen rooli vaikuttavat teknologian hyväksymiseen ja siihen luottamiseen. Asiantuntijan huomioiminen luottamuksen rakentumisen näkökulmasta on merkittävää sosiaalisesti kestävän tulevaisuuden työelämän ja laadukkaan journalistisen työn takaamiseksi.

Monitieteinen, sosioteknistä näkökulmaa korostava tutkimustieto palvelee tekoälyn ihmiskeskeistä suunnittelua ja kehittämistä, joka peräänkuuluttaa eri sidosryhmien kuulemista tekoälyn kehittämisessä. Lisäksi tutkimus tarjoaa yhteiskuntatieteellisen ja kulttuurintutkimusta sisältävän näkökulman journalistisen työn tulevaisuuteen Suomessa.

Tutkimus toteutetaan yhteistyössä YLE Uutisten kanssa.