4.4.2023

Populistinen vastamedia vahvistaa polarisoivaa maailmankuvaa

Salla Tuomolan väitöskirjan mukaan populistinen vastamedia synnyttää vastakkainasettelua ja voimistaa vihamielisyyttä eri mieltä olevien välillä lataamalla ideologisia ja poliittisia merkityksiä tulkintoihinsa yhteiskunnallisista muutos- ja kriisitiloista.

Populistinen vastamedia juurruttaa polarisoitunutta ajattelutapaa mediavälitteiseen julkiseen keskusteluun, joka on jo monin muin tavoin pahantahtoisen informaatiovaikuttamisen ja propagandan kohteena.

Tuomolan tuore väitöskirja pureutuu populistisen vastamedian julkisen puhuttelun tapoihin, joiden avulla se houkuttelee yleisöä rasistisen ja syrjivän viestinsä äärelle. Tuomola tutki väitöskirjassaan pääasiassa MV-lehteä esimerkkinä populistisesta vastamediasta:

– MV-lehden maahanmuuttopuheesta rajaamani julkisen puhuttelun tavat osoittavat, että populistinen tyyli on polttoainetta polarisoivan viestin levittämiseksi. Populistisen vastamedian provokatiiviset ja tunteita herättävät sisällöt kiertävät sosiaalisen median alustoilla ja keräävät julkaisuille lisää huomiota.

Tuomola tarkasteli MV-lehden julkisen puhuttelun tapoja maahanmuutto- ja pakolaiskeskustelussa vuosina 2015–2017. Väitöskirjan tutkimusaineisto koostuu viidestä MV-lehdessä ja yhdestä Breitbart London -sivustolla julkaistusta uutistapauksesta, joiden tekstejä ja kuvia Tuomola analysoi:

– Tutkimukseni tuottaa työkaluja, joiden avulla voidaan tunnistaa populistisen vastamedian käyttämiä tyylillisiä, retorisia ja ideologisia puhuttelutapoja. Samansisältöiset puhuttelutavat ovat tunnistettavissa sekä MV-lehdessä että yhdysvaltalaislähtöisessä Breitbart Londonissa. Voidaan siis puhua ylikansallisesta vaikuttamisen tavasta.

 

Väitöskirja Tampereen yliopiston sivuilla (pdf)

Media-alan tutkimussäätiö rahoitti Tuomolan jatko-opintoja vuosina 2018 ja 2020.