20.7.2021

Koronavuoden vaikutus Kiinan median tutkimukseen

Väitöskirjansa artikkelikokoelmassa tohtoriopiskelija Hanna Tuulonen tutkii Kiinan median automatisointia ja sen vaikutuksia sekä Kiinassa että Euroopassa.

Media-alan tutkimussäätiö myönsi helmikuussa 2020 Tuuloselle apurahan toisen opintovuoden aikaisiin täyspäiväisiin tohtoriopintoihin.

Maaliskuussa 2020 kävi selväksi, että loppuvuoteen suunniteltu aineistonkeruumatka Kiinaan peruuntuisi. Koronavirus sulki Uudenmaan, Suomen ja maailman maiden rajat.

Tämä oli kova takaisku tutkimussuunnitelmalle ja -projektille, jota oli valmisteltu jo reilun vuoden verran. Tuulosen tarkoituksena oli tehdä tapaustutkimus neljästä kiinalaisesta uutismediasta, joihin hän oli jo luonut kontaktit ja sopinut yhteistyöstä aineiston keräämisen osalta. Uutismedioiden lisäksi tarkoitus oli tehdä yhteistyötä myös Pekingin yliopiston journalistiikan laitoksen kanssa.

Koronavirus sekoitti kuitenkin matkasuunnitelmat ja tyrehdytti hetkellisesti yhteydenpidon kiinalaisiin yhteyshenkilöihin sekä kollegoihin. Oli selvää, että alkuperäinen suunnitelma oli hylättävä – tai ainakin sitä oli lykättävä.

Kiinassa kerättävä aineisto olisi toiminut pohjana kaikille neljälle väitöskirjan artikkelille. Matkan peruuntuminen siis pakotti Tuulosen tekemään kokonaan uuden tutkimussuunnitelman, sillä vastaavaa aineistoa Kiinasta ei ole länsimaissa ennen kerätty eikä sitä ollut mahdollista saada muilla keinoin. Vaihtoehtoisia keinoja havainnoinnille ja haastatteluille kyllä pohdittiin yhdessä Tuulosen ohjaajien kanssa, mutta tutkimusaiheen ja kohdemaan media arkaluontoisuuden vuoksi päätettiin lopulta keskittyä kokonaan uuden tutkimussuunnitelman laatimiseen.

Sen lisäksi, että kaikkien neljän artikkelin tutkimussuunnitelma muuttui koronaviruspandemian myötä ainakin toistaiseksi käyttökelvottomaksi, myös Tuulosen huhti–toukokuussa 2020 sairastama korona ja siitä johtunut pitkittynyt väsymys hidastuttivat väitöskirjatyön edistymistä.

Jo kerätty tieto hyötykäyttöön

Vaikka vuosi 2020 meni lopulta siis uuden tutkimussuunnitelman laatimiseen, pystyi Tuulonen hyödyntämään uutisautomaatikasta keräämänsä tietoa yhteistyössä muiden tohtoriopiskelijoiden kanssa julkaisutoiminnassa. Tuulosen keräämä tieto auttoi myös Tiekartta vapauteen -tutkimusuunnitelman laatimisessa. Tiekartta vapauteen on Media-alan tutkimussäätiön rahoittama tutkimushanke, joka toteutetaan vuoden 2021 aikana ja jossa Tuulonen työskentelee tutkimusavustajana tohtoriopintojensa ohella.

Uuden tutkimussuunnitelma mukaisesti Tuulonen jatkaan edelleen Kiinan median automatisoinnin tutkimista tällä kertaa systemaattisen kirjallisuuskatsauksen kautta ja dokumenttianalyysiä hyödyntäen. Aiempi tutkimussuunnitelma sekä kontakteja Kiinaan kuitenkin ylläpidetään edelleen, ja aineistonkeruumatka toteutetaan koronavirustilanteen salliessa.

 

Media-alan tutkimussäätiö on rahoittanut väitöskirjatutkimusta vuonna 2020 ja vuonna 2019.