17.2.2021

Ilmari Hiltuselle 12 488 euroa jatko-opinnäytteeseen

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 2.2.2021 Ilmari Hiltuselle 12 488 euroa jatko-opinnäytetutkimuksen aiheelle “Uhkailua, kiristystä, lahjontaa – Tutkimus suomalaisiin journalisteihin kohdistuvasta ulkoisesta vaikuttamisesta”.

Tutkimuksessani tarkastelen suomalaisten journalistien kokemuksia ulkoisesta vaikuttamisesta. Samalla kartoitan systemaattisesti toimittajiin kohdistettuja vaikuttamisen menetelmiä ja toimittajien niiden torjumiseen käyttämiä vastastrategioita.

Tutkimuksen aineiston muodostavat vaikuttamisen laajuutta ja keinoja kartoittava kyselyaineisto ja journalistien kokemuksia valottava haastatteluaineisto. Aihe on tärkeä ja ajankohtainen, sillä yhteiskunnallinen ilmapiiri Suomessa on kärjistynyt ja kamppailu julkisuudesta kiihtynyt. Tämä näkyy konkreettisesti journalistien työympäristössä. Toimittajien uhkailu ja vihapuhe ovat arkipäiväistyneet, eikä journalistin fyysinen koskemattomuus ole enää itsestäänselvyys. Lisäksi verkon ja sosiaalisen median yleistyminen julkaisualustana on tuonut mukanaan uudentyyppisiä digitaalisia uhkia, kuten tietomurrot ja verkkotrollaamisen.

Julkisuuskamppailuissa toimittajat päätyvät usein kaikkien osapuolten ristituleen tavalla, joka luo uhan julkisen keskustelun laadulle. Jos painostus ja pelko työn seurauksista alkavat rajoittaa toimittajien työtä, ilmaisunvapaus ja demokratialle välttämätön tiedonvälitys vaarantuvat. Tutkimukseni tavoitteena on luoda kokonaiskuva siitä, millaisten vaikutusyritysten ristipaineessa suomalaiset journalistit joutuvat nykypäivän viestintäympäristössä työskentelemään. Suomi on kerännyt kansainvälistä mainetta sanan- ja lehdistönvapauden mallimaana. On siis aiheellista kysyä, onko tämä asema nyt uhattuna ja millaisiin toimiin sen säilyttämiseksi voidaan ryhtyä.

Ajantasainen tieto vaikuttamisen menetelmistä helpottaa toimittajien ja toimitusorganisaatioiden varautumista vaikutusyritysten torjuntaan ja edistää konkreettisesti journalismin itsenäisyyttä ja riippumattomuutta. Tutkimukseni tuloksena syntyy suomalaisiin journalisteihin kohdistuvaa ulkoista vaikuttamista käsittelevä artikkeliväitöskirja. Kesällä 2016 aloitettu tutkimus on edennyt suunnitellusti, ja sen valmistumisajankohta on vuoden 2021 kesällä.

Säätiö on rahoittanut väitöskirjaa aiemmin vuonna 2019.