8.4.2022

Hanna Tuuloselle 24 000 euron jatko-opintoapuraha

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 31.3.2022 pitämässään kokouksessa Hanna Tuuloselle 24 000 euron jatko-opintoapurahan aiheelle ”Kiinan valtiollisen ja kaupallisen median rooli Kiinan pyrkimyksessä nousta tekoälyn suurvallaksi: Systemaattinen kirjallisuuskatsaus kiinalaisen median käyttämästä tekoälystä ja kiinalaisen uutisautomatiikan historiasta sekä nykytilasta”.

Väitöskirjan ensimmäinen, vuoden 2022 aikana viimeisteltävä artikkeli kartoittaa kiinalaisen uutisautomatiikan historiaa sekä nykytilaa systemaattisen kirjallisuuskatsauksen kautta.

Artikkeli vastaa siihen, mitkä kiinalaiset uutismediat käyttävät automatiikkaa ja miten. Artikkeli toimii pohjana väitöskirjan muille artikkeleille sekä muulle aiheesta tehtävälle kotimaiselle ja kansainväliselle tutkimukselle.

Vuoden 2022 aikana aloitetaan myös toista artikkelia, jossa tutkitaan Kiinan viisivuotissuunnitelmia vuosien 2016–2026 ajalta. Dokumenttianalyysin avulla pyritään ymmärtämään kiinalaisen median roolia Kiinan pyrkimyksessä kasvaa tekoälyn suurvallaksi.

 

Media-alan tutkimussäätiö on rahoittanut väitöskirjaa aiemmin vuosina 2019 ja 2020.