23.9.2021

Annina Claessonille 23 668,35 euroa jatko-opintoapurahaa

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 14.9.2021 Annina Claessonille 23 668,35 euroa jatko-opintoapurahaa aiheelle ”Mobilizing Journalists Against Online Hostility: Comparing Journalist Networks in the United States and France”.

Tutkimukseni aiheena on toimittajiin kohdistuva verkkoviha. Tutkimusaiheeni on hyväksytty kahteen yliopistoon: London School of Economics and Political Science (LSE) ja Sciences Po Paris. Molemmat yliopistot ovat kansainvälisesti arvostettuja sekä viestinnän- ja yhteiskuntatieteiden alueella johtavia yliopistoja.

Verkkoviha on viime aikoina noussut esiin sekä tutkijoiden että päättäjien asialistalla. Toimittajiin kohdistuva verkkoviha on yhä enemmän uhka paitsi yksittäisille toimittajille, myös sananvapaudelle ja demokratialle yleensä. Erityisesti vähemmistöryhmiin kuuluvat toimittajat altistuvat jatkuvasti suurelle määrälle vihapuhetta pelkästään työnsä vuoksi. Monet toimittajat ovatkin päätyneet itsesensuuriin tai lopettaneet ammatinharjoittamisen kokonaan. Ongelman yhteiskunnallisia vaikutuksia on kartoitettu varsin laajasti, mutta menetelmiä ongelmien korjaamiseksi on edelleen vähän.

Tutkimusaiheeni keskittyy yhteen harvoista löydetyistä toimivista keinoista: sosiaaliset tukiryhmät, jotka ovat myös kokeneet verkkovihaa. Käyttämällä kvalitatiivisten ja verkkodataan perustuvien kvantitatiivisten menetelmien yhdistelmää, tutkin kuinka sekä viralliset että epäviralliset verkostot (ammattiliitot, lehdistönvapausjärjestöt, ammatilliset verkostot, sosiaalisen median ryhmät) järjestäytyvät verkkovihaa vastaan. Vertailen näiden ryhmien toimintaa kahdessa eri oikeudellisessa ympäristössä: Yhdysvalloissa ja Ranskassa.