Jatko-opinnäytteet

28.7.2021

Portinvartijuus muuttuvassa mediamaisemassa

Mediamaiseman murroksen myötä uutismedian asema yksinomaisena portinvartijana on rapistunut; media ei voi yksin päättää, minkälaiset sisällöt ja näkökulmat kiertävät ja saavat näkyvyyttä verkossa kolmansien osapuolien sivustoilla. Jyväskylän yliopiston väitöskirjatutkija Margareta Salonen tarkastelee väitöstutkimuksessaan eri toimijoiden keskinäisiä suhteita ja vallan jakautumisen näkökulmia portinvartija-teorian valossa.

20.7.2021

Koronavuoden vaikutus Kiinan median tutkimukseen

Väitöskirjansa artikkelikokoelmassa tohtoriopiskelija Hanna Tuulonen tutkii Kiinan median automatisointia ja sen vaikutuksia sekä Kiinassa että Euroopassa.

24.6.2021

Mediaympäristön muutokset lisäävät journalistien kohtaamaa ulkoista painetta

Ilmari Hiltusen väitöskirja ”External Interference in Finnish Journalism” tarkastelee suomalaisten journalistien kokemuksia ulkoisesta vaikuttamisesta ja ulkoisen vaikuttamisen seurauksia ammattimaiselle journalismille nykyisessä hybridissä mediaympäristössä.

17.2.2021

Randa Romanovalle 22 010 euroa jatko-opinnäytteeseen

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 2.2.2021 Randa Romanovalle 22 010 euroa aiheelle ”Journalistic self-regulation in the Nordic Countries: the challenge of artificial intelligence and algorithmic automation”.

17.2.2021

Anne Mölsälle 25 268,35 euroa jatko-opinnäytteeseen

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 2.2.2021 Anne Mölsälle 25 268,35 euroa aiheelle ”Kaunokirjallisuuden kustantajan organisaatiokulttuuri ja käsikirjoitusvalinta kustantamoissa”.

17.2.2021

Ilmari Hiltuselle 12 488 euroa jatko-opinnäytteeseen

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 2.2.2021 Ilmari Hiltuselle 12 488 euroa jatko-opinnäytetutkimuksen aiheelle “Uhkailua, kiristystä, lahjontaa – Tutkimus suomalaisiin journalisteihin kohdistuvasta ulkoisesta vaikuttamisesta”.

14.12.2020

Päätöksentekotapa ohjaa kuluttajien mediavalintoja

Kuluttajien mediavalintoja ohjaavat monet tekijät, eikä päätöksenteko ole niin harkittua kuin voisi luulla. Hanna Willman-Iivarinen mallintaa väitöskirjassaan kuluttajien mediavalintoihin vaikuttavia tekijöitä.

13.8.2020

Pigmenttipäällysteet painetun diagnostiikan alustana

Risto Koivunen tutkii väitöskirjassaan pigmenttipäällysteiden pintakemiaa muokkaavia erikoismusteita. Tutkimus on osa Functional Wicking Surfaces -projektia.

26.5.2020

Uhka ja mahdollisuus – somebrändäys jakaa toimittajia

Median murroksessa somebrändäyksestä on tullut monille toimittajille tärkeä uran rakentamisen väline. Osalle brändäys on kuitenkin edelleen kirosana. Marika Paaso tutkii väitöstyössään toimittajien vaikutelman hallinnan strategioita sosiaalisessa mediassa. Blogikirjoituksessaan hän keskittyy ammatilliseen brändäykseen.