25.2.2020

Isabella Auralle 21 000 euroa henkilökohtaista apurahaa

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 4.2.2020 Isabella Auralle 21 000 euroa henkilökohtaista apurahaa väitöskirjatyölle “Educational Harry Potter: How can gamification and storification positively impact students’ social behavior and participatory pedagogy in (Hogwarts) classes?”.

Väitöskirjatutkimuksen tavoitteena on selvittää, kuinka tarinallisia ja pelillisiä elementtejä voidaan hyödyntää opetuksessa siten, että ne voivat myönteisesti vaikuttaa oppilaiden sosiaaliseen käytökseen ja osallisuuteen. Tutkimuksen kohteena ovat ainutlaatuiset ”Harry Potter -koulut”, jotka hyödyntävät fiktiivisen Tylypahkan koulun opetusmetodeja, visuaalisuutta sekä pelillisiä ominaisuuksia pedagogiikassaan. Tutkimuksen toteutuksesta on sovittu yhdysvaltalaisen Parkside Elementary Schoolin kanssa, ja muiden samankaltaisten koulujen kanssa neuvottelut ovat parhaillaan käynnissä.

Harvinaislaatuinen mahdollisuus päästä toteuttamaan monimetodista pitkäaikaistutkimusta olemassaolevaan pelillistettyyn kouluun mahdollistaa monia tilaisuuksia ymmärtää paremmin niin pelillistämisen, koulumaailman kuin sosiaalisuuden ilmiöitä. Tutkimus pyrkii ennakkoluulottomasti tuomaan lasten oman äänen kuuluviin sekä pohtimaan kriittisesti vallitsevia oppimiskäsityksiä niin hyvinvoinnin kuin tehokkuuden näkökulmasta.

Jo alustavat tulokset osoittavat oppimisympäristön muutoksella olleen myönteinen vaikutus oppilaisiin ja opetukseen: oppilaat ovat aktiivisempia ja motivoituneempia sekä kokevat vähemmän kiusaamista verrattuna lapsiin, jotka käyvät koulua perinteisessä luokassa. Tutkimuksen tulokset edesauttavat Suomen asemaa kasvatuksen ja koulutuksen pioneerimaana sekä tarjoavat suosituksia ja ohjeita siitä, miten koulutus tulee toteuttaa, jotta lasten oppimista ja sosiaalista hyvinvointia pystytään parhaiten tukemaan ja vahvistamaan.