15.2.2019

Ilona M Oy:lle 36 000 euron tutkimustuki

Ilona M Oy:lle myönnettiin 36 000 euron tutkimustuki hankkeelle ”Karjalainen – Digirevoluution tie”.

Hankkeessa luodaan kuvaus Karjalaisen ainutlaatuisesta matkasta perinteisestä maakuntamediasta kohti eturivin alueellista digitoimijaa. Analyysi asioista, joita on mediassa tehtävä – tai tehtävä toisin – että aito muutos saadaan aikaan. Tutkimus strategisista valinnoista ja johtamisesta, joita toteuttamalla digitaalinen transformaatio ja yrityskulttuurin muutos toteutuu mediaorganisaatiossa.

Painopiste digitaaliseen tekemiseen

Karjalainen päätti vuonna 2018 siirtää painopisteensä digitaaliseen tekemiseen eli lähteä tekemään mediaa vahvasti verkko edellä. Tämä muutos nähdään Karjalaisessa kunnianhimoisena ja laajana toimintatavan ja – kulttuurin muutoksena. Karjalainen on eturivissä tässä ajattelussa Suomessa. Digisiirtymässä on kyse monen tason muutoksesta. Karjalaisessa on tunnistettu seuraavat alueet, joilla digisiirtymää tullaan toteuttamaan:

1) Ajattelutavan, työkulttuurin muutos

2) Sisältöjen muutos & analytiikka

3) Digimyynnin polut ja työkalut

4) Tarvittava tekninen kehitys

5) Organisaatio, työnkuvat ja roolit & osaaminen

Dokumentoinnissa kirjataan ylös keskeiset toimenpiteet (2-5), kerätään tilastotietoa lukijakunna muutoksista (2), haastatellaan johtoa ja työntekijöitä (1) toteutetaan kyselyjä työntekijöiden keskuudessa (1), seurataan epävirallisia keskusteluja ja palautetta sekä henkilöstöltä että lukijoilta, päätöksentekoa.

Digitalisoitumisella muutosta

Myös epäonnistumiset ovat arvokkaita. Tätä kaikkea tarkastellaan yrityskulttuurin muutoksen ja digitaalisen transformaation viitekehyksessä. Digitalisoituminen on välttämättömyys ja tulevaisuuden median menestymisen edellytys kaikille alan toimijoille. Uudenlaista kulttuuria, strategista ajattelua ja uudenlaisia tekoja syntyy hyvien esimerkkien myötävaikutuksella. Karjalaisen digipolku on tällainen. Karjalaisen rohkean digitalisoitumisprosessin kuvaaminen ja analysointi on ainutlaatuinen kontribuutio suomalaisen mediakentän digipolulla. Tavoite on tehdä siitä myös kansainvälisesti tunnettu esimerkki onnistuneesta digisiirtymästä.