14.11.2019

Helsingin yliopistolle 13 465 euroa tutkimustukea

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 5.11.2019 Helsingin yliopistolle 13 465 euroa tutkimustukea hankkeelle ”Globaalin uutisekosysteemin verkostoanalyysi Global Newsosphere: Network of Citations and Sources”.

Laura Huuskosen väitöshankkeen osaprojektissa ”Global Newsosphere: Network of Citations and Sources” tarkastellaan suuriin data-aineistoihin perustuvilla määrällisillä menetelmillä, millainen verkosto globaali uutisekosysteemi on uutistekstissä esiintyvien viittausten, siteerausten ja linkitysten perusteella. Tarkoituksena on selvittää, mihin lähteisiin uutismedioiden tiedot nojaavat, mihin medioihin uutismediat itse luottavat ja onko olemassa globaaleja ”tiedon selkärankana” toimivia medioita, joihin luotetaan laajasti. Tulokset tarjoavat uutta tietoa esimerkiksi uutistoimistojen roolista globaalissa uutisekosysteemissä.

Verkostoanalyysissä visualisoidaan globaalin (valta)uutismedian lähdeviittaukset ja jutuissa esiintyvät maininnat muihin uutismedioihin kaikilla kielialueilla. Aineiston hankintaa varten rakennetaan scraper-työkalu, joka julkaistaan Github-palvelussa vapaasti käytettäväksi.

Huuskosen väitöstutkimuksen aikaisemmassa vaiheessa saadut tutkimustulokset tukevat havaintoja siitä, että nettiuutisoinnille tyypillinen reaaliaikaisuuteen pyrkivä uutisointitapa tuottaa lähteiltään moninäkökulmaisia uutisia, jotka ovat usein perinteistä uutisartikkelia verkottuneempia ja prosessiltaan läpinäkyvämpiä. Verkostoanalyysin avulla saadaan laajempi kokonaiskuva siitä, millaisiin lähteisiin uutismedia tosiasiallisesti viittaa.