10.2.2017

Heldig ja Aalto: Automaattisen sisällönkuvailun uudet mahdollisuudet-Assi

Helsinki Centre for Digital Humanities (Heldig) ja Aalto-yliopisto:lle myönnettiin marraskuussa 52 000,00 euron tutkimustuki hankkeelle ”Automaattisen sisällönkuvailun uudet mahdollisuudet-Assi”.

Tiivistelmä

Assi-hankkeessa kehitetään infrastruktuuria tekstuaalisten media-aineistojen julkaisemiseksi koneluettavana linkitettynä datana verkossa, mikä mahdollistaa sovellusten kehittämisen ja lisäarvon luomisen uudenlaisina palvelukonsepteina ja liiketoimintamalleina. Teknologisena haasteena on tekstiaineistojen automaattinen rakenteistaminen dataksi, missä tarvitaan kieliteknologian ja semanttisen web-teknologian monitieteistä yhdistämistä, sekä semanttisen haun ja suosittelun teknologiat.

Teknologiaa pilotoidaan kahteen media-alan sovellusten kannalta tärkeään, keskenään synergiseen case-tutkimukseen: ontologiaperustaiseen 1) semanttiseen mediaseurantaan ja 2) verkkosivujen löydettävyyden parantamiseen mediamainonnassa. Hankkeen tulokset julkaistaan avoimena koodina ja datana. Hankkeessa hyödynnetään samaan aikaan menossa olevan laajemman Tekes-hankkeen ”Semanttiset verkkojulkaisut: tekstit datapalveluna (Severi)” tuloksia ja yhteistyöverkostoa.

Yhteyshenkilö

  • Eero Hyvönen, professori, johtaja
  • 050 3841618, eero.hyvonen@aalto.fi