25.2.2020

Hanna Tuuloselle 23 269 euroa henkilökohtaista apurahaa

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 4.2.2020 Hanna Tuuloselle 23 269 euroa henkilökohtaista apurahaa väitöskirjatyölle ”Kiinan valtiollisen ja kaupallisen median rooli Kiinan pyrkimyksessä nousta tekoälyn suurvallaksi: Tapaustutkimus neljästä mediatalosta, niiden käyttämästä tekoälystä ja kiinalaisen uutisautomatiikan nykytilasta sekä tulevaisuudesta”.

Toimitustyön automatisointi ja tieto-ohjautuva media muuttavat journalismia ja mediaa. Länsimaista tietoa aiheesta on saatavilla, mutta millaista on kiinalainen uutisautomatiikka ja tekoälyyn pohjautuva media? Minkälaisia vaikutuksia sillä on eurooppalaiseen sekä kiinalaiseen journalismiin ja sen tehtäviin? Kasvavan ja kehittyvän Kiinan automatisoidusta mediasta tiedetään länsimaissa ja Aasiassa vähän, vaikka muun muassa Kiinan valtio virallinen uutistoimisto on käyttänyt tekoälyä ja automatisointia mediatuotannossaan jo vuosien ajan.

Apurahaa haetaan väitöskirjan ensimmäisen artikkelin kirjoittamista ja toista opintovuotta varten. Vuoden 2020 aikana toteutettava artikkeli käsittelee neljän tapaustutkimuksen kautta, miten uutisautomatiikkaa käytetään Kiinassa ja mikä on mediassa käytettävän tekoälyn rooli Kiinan pyrkimyksessä kasvaa tekoälyn suurvallaksi. Väitöskirjaprojektin kaksi muuta artikkelia tutkivat sensuurin ja propagandan vaikutusta median automatisointiin ja sitä, miten kiinalainen uutisautomatiikka ja tekoälyyn pohjautuva media vaikuttaa eurooppalaiseen mediaan.

Väitöskirjassa median automatisoinnilla tarkoitetaan järjestellyn tiedon avulla tuotettuja tekstejä, videoita ja ääntä. Väitöskirjan neljäksi tutkimuskohteeksi on valittu kaksi valtion mediaa (Xinhua ja China Daily) ja kaksi kaupallista mediaa (Toutiao ja South China Morning Post). Ensimmäisen opintovuoden aikana näihin mediaorganisaatioihin on jo luotu yhteydet ja tutkimusmateriaalin kerääminen on suunniteltu aloitettavaksi vuoden 2020 aikana. Tutkimus toteutetaan mixed method -tutkimuksena aineistopohjaista teoriaa (grounded theory) hyödyntäen.

Tarvetta tiedolle Kiinan median automatisoinnin kehityksestä ja sen vaikutuksista on sekä Suomessa että maailmanlaajuisesti. Kiinan uutisten automatisoinnin ymmärtäminen on tärkeää, koska maan vaikutus maailmantaloudessa ja mediassa kasvaa Euroopassa – ja myös Suomessa.

Tutkimussäätiö rahoitti Tuulosen väitöskirjaa vuonna 2019.