3.4.2019

Hanna Tuuloselle 20 728,49 euron jatko-opintoapuraha

Hanna Tuuloselle myönnettiin 20 728,49 euron jatko-opintoapuraha hankkeelle ”Apurahahakemus Kiinan median automatisointia ja sen vaikutuksia tutkivaa väitöskirjaa varten”.

Toimitustyön automatisointi ja tieto-ohjautuva media muuttavat journalismia ja mediaa. Länsimaista tietoa aiheesta on saatavilla, mutta mitä on kiinalainen tieto-ohjautuva media ja millaisia (maailmanlaajuisia) vaikutuksia sillä on yleisöön ja journalismiin?

Kasvavan ja kehittyvän Kiinan automatisoidusta mediasta tiedetään länsimaissa vähän, vaikka muun muassa Kiinan valtio virallinen uutistoimisto on vuosia käyttänyt tekoälyä ja automatisointia mediatuotannossaan. Tarvetta tiedolle Kiinan median automatisoinnin kehityksestä ja sen vaikutuksista on sekä Suomessa että maailmanlaajuisesti. Kiinan uutisten automatisoinnin ymmärtäminen on tärkeää, koska maan vaikutus maailmantaloudessa ja mediassa kasvaa Euroopassa – ja myös Suomessa.

Tämä englanninkielinen väitöskirja tutkii Kiinan median teknologista kehitystä ja sitä, ketkä käyttävät tietoohjautuvaa mediaa Kiinassa ja miten. Lisäksi väitöskirja tutkii sensuurin ja propagandan vaikutusta median automatisoinnissa, ja automatisoinnin sekä yleisön, toimittajien ja artikkelien välistä suhdetta. Väitöskirjassa median automatisoinnilla tarkoitetaan järjestellyn tiedon avulla tuotettuja tekstejä, videoita ja ääntä.

Osana väitöskirjahanketta toteutetaan suomalaisille medioille, asiantuntijoille ja media-alan tutkijoille suunnattu raportti Kiinan median nykytilasta ja kehityksestä. Raportin työotsikko on ”10 Kiinan median trendiä, joita kannattaa seurata” ja tekstin voisi luonnollisesti julkaista Media-alan tutkimussäätiön sivuilla. Raportti esittelee, millaista kiinalainen media on Kiinassa, Suomessa ja ulkomailla sekä sen vaikutuksia ja kehitysaskelia. Raportti on osa väitöskirjan taustatutkimusta, ja kerättyjä tietoja hyödynnetään väitöskirjan artikkelikokoelmassa, jossa yksi tutkimuskysymys vastaa yhden artikkelin teemaa. Artikkeleita kirjoitetaan neljä, yksi per opintovuosi. Tarvittava tieto kerätään ensisijaisesti kvalitatiivisia, mutta myös kvantitatiivisia tutkimusmetodeja käyttäen.