20.6.2016

Hanna Reinikainen: Parasocial Interaction, Parasocial Relationships and Parasocial Advertising on Videoblogs

Hanna Reinikaiselle myönnettiin 23 600 euron jatko-opintoapuraha väitöskirjatyöhön ”Parasocial Interaction, Parasocial Relationships and Parasocial Advertising on Videoblogs”.

Tiivistelmä

Väitöskirjatutkimuksessa perehdytään YouTubeen ladattaviin videoblogeihin ihmisten välisten suhteiden rakentajana ja brändien yhteistyökumppaneina. Verkon videosisältöjen parissa vietetään yhä enemmän aikaa ja YouTube on tällä hetkellä yksi nuorten eniten käyttämistä media-alustoista. Muun muassa tämän vuoksi videoblogit ovat alkaneet kiinnostaa myös markkinoijia yhä enemmän. Akateemista tutkimusta, joka auttaisi markkinoijia ymmärtämään paremmin esimerkiksi vuorovaikutuksen rakentumista sosiaalisen median kanavien avulla, on kuitenkin toistaiseksi saatavilla vain vähän.

Tutkimuksessa keskitytään videobloggaajien ja katsojien väliseen vuorovaikutukseen sekä heidän välisensä suhteen syntymiseen ja kehittymiseen. Lisäksi selvitetään, mitä katsojan ja videobloggaajan välillä tapahtuu, kun videoblogiin tuotetaan kaupallista sisältöä. Tutkimus tuottaa uutta tietoa videobloggaajista ja heidän katsojiensa välisistä suhteista sekä uusista mainonnan keinoista videoblogeissa. Videoblogeja ei ole vielä tutkittu valitusta näkökulmasta lainkaan, ja tutkimuksella on näin mahdollisuus näyttää suuntaa globaalisti nousevalle uudelle tutkimusalueelle.

Tutkimuksen kohderyhmänä ovat videoblogien katsojat ja videobloggaajat itse. Tutkimuksen tulokset hyödyttävät kaikkia, jotka haluavat ymmärtää videobloggaajia ja heidän katsojiaan entistä paremmin: Brändejä, jotka haluavat tehdä yhteistyötä videobloggaajien kanssa, videobloggaajia kaupallisissa yhteistöissä tukevia YouTube-videoverkostoja ja videobloggaajia itseään, kun he pohtivat suhdettaan yleisöönsä.

Viestintäalan tutkimussäätiölle tulokset tuottavat uutta tietoa alan muutoksesta sekä uudenlaisten, kaupallisten sisältöyhteistöiden logiikasta. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää uusien ja innovatiivisten kaupallisten yhteistöiden tunnistamiseen ja kehittämiseen sekä uuteen arvontuotantoon.

Tutkimustyö on aloitettu syksyllä 2015. Työn arvioitu valmistumisaika on syksy 2019.

Yhteyshenkilö

  • Hanna Reinikainen
  • hanna.reinikainen@gmail.com