31.3.2015

Freedom of Speech and Information. Sananvapauden ja oikeusvaltion suhdetta käsittelevän kirjan kääntäminen ja julkaiseminen

Rule of Law Finland (ROLFI):ille myönnettiin 5 000 euron tutkimustuki hankkeelle ”Freedom of Speech and Information. Sananvapauden ja oikeusvaltion suhdetta käsittelevän kirjan kääntäminen ja julkaiseminen.” Kyse on erityisen merkittävästä teoksesta, jonka julkaisemista säätiö päätti tukea.

Tutkimuksessa tarkastellaan sananvapauden sisältöä ja kehitysvaiheita, oikeudellista perustaa ja todellisuutta eri maissa, sananvapauden loukkauksia ja rajoituksia sekä kehitysnäkymiä nykyajan digitalisoituvassa toimintaympäristössä. Tutkimustyö on ollut mahdollista vuodesta 2013 Jenny ja Antti Wihurin säätiön apurahalla. Teos on nyt valmistumassa. sen ovat kirjoittaa OTT,VTT Pekka Hallberg ja päätoimittaja (emeritus) Janne Virkkunen. Tutkimusassistenttina kolmantena kirjoittajana on ollut ROLFIn (Rule of Law Finland) toimistonhoitaja MA Sanna Leisti.