25.2.2020

Elina Toloselle 23 269 euroa henkilökohtaista apurahaa

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 4.2.2020 Elina Toloselle 23 269 euroa henkilökohtaista apurahaa väitöskirjatyölle ”Luottamuksen rakentuminen ongelmallisen tiedon aikakaudella”.

Väitöskirja tarkastelee luottamuksen rakentumista hybridin mediaympäristön kontekstissa, jossa mediankäyttäjien huomiosta journalismin lisäksi kilpailee suuri joukko muita tiedontuottajia, verkkojulkaisuja ja sosiaalisen median toimijoita. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa nyansoitua tietoa siitä, miten mediankäyttäjät arvioivat niin journalismin kuin sitä haastamaan pyrkivien sisällöntuottajien luotettavuutta, millaisia erotteluja he tekevät eri sisältöjen ja toimijoiden välille, mitkä tekijät synnyttävät luottamusta ja millaiset tilanteet tai kokemukset vastaavasti horjuttavat luottamusta mediaan.

Laadullista yleisötutkimusta edustavassa väitöskirjassa tutkitaan luottamuksen rakentumisen käytäntöjä erilaisten yleisöjen parissa. Suomalaisten vastamedioiden (esim. MV-lehti, Kansalainen, Oikea Media) lukijat sekä Facebookin kyseenalaistavaa ilmastonmuutostietoutta jakavat ryhmät edustavat vaihtoehtoisia tietolähteitä kuluttavia mediankäyttäjiä, joiden luottamus perinteiseen journalismiin on ainakin jossain määrin jo horjunut. Yksi työn keskeinen tavoite on selvittää, miksi kasvava osa mediankäyttäjistä hakeutuu journalismin esityksiä kyseenalaistavien, ongelmallisten tietolähteiden äärelle ja millaisia arkisia taktiikoita he ovat kehittäneet sisältöjen luotettavuuden arvioinnissa.

Väitöskirja rakentuu johdanto-osasta ja viidestä referee-menettelyn läpikäyneestä artikkelista. Johdanto-osassa käsitellään luottamuksen tutkimukseen liittyvien haasteiden lisäksi laajasti myös 2010-luvun mediaympäristössä luottamusta horjuttavia tiedontuotannon muotoja kuten propagandaa, valeuutisia, klikkienkalastelua, ideologista julkaisemista tai näennäistiedettä. Väitöskirjassa tällaiseen tiedontuotantoon viitataan ongelmallisen tiedon käsitteellä. Työssä pyritään tuottamaan käsitteellistä selkeyttä koko tästä ilmiökentästä käytyyn keskusteluun.