14.11.2019

Demille 82 500 euroa tutkimusteemarahoitusta

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 5.11.2019 Demille A-lehdet Oy:ssä 82 500 euroa tutkimusteemarahoitusta hankkeelle ”#Nuoretmyös – Miten Z-sukupolvi määrittelee journalismin uudestaan ja haastaa valtamedian muutokseen?”

#Nuoretmyös-hankkeen tavoitteena on kasvattaa ymmärrystä siitä, miten nuoret näkevät ja määrittelevät median ja millä tavalla nuoret itse voivat olla osana mediakenttää. Demin toimituksen vetämän hankkeen kautta halutaan vahvistaa nuorten äänen kuuluvuutta yhteiskunnallisessa keskustelussa ja tehdä journalismista tätä kautta nuorten kohderyhmälle relevanttia. Lopputuotoksena tarjotaan media-alalle hyödyllisiä työkaluja, joilla tiivistää suhdetta nuoriin.

Hanke koostuu eri osioista: Verkossa toteutettava kysely sekä massadatan analysointi syventävät ymmärrystä Z-sukupolven suhteesta mediaan, journalismiin ja yhteiskunnalliseen osallistumiseen. Nuorista koottava #Nuoretmyös-ydinryhmä ideoi ja testaa uudenlaisia toimintatapoja, joilla he voivat osallistuvat median tekemiseen ja kehittämiseen omista lähtökohdistaan. Nuoret ovat sisältöjen ja yhteisöjen luomisessa pääosassa, ja he saavat tukea ja ohjausta ammattijournalisteilta. Lopulta analytiikan, kyselyiden ja nuorten omien kokemusten pohjalta valikoidaan parhaat toimintatavat, kanavat ja sisältökonseptit, jotka haastavat perinteistä mediaa vastaamaan paremmin Z-sukupolven odotuksia.

Havaintoja jaetaan aktiivisesti pitkin vuotta. Näin hanke palvelee koko suomalaista mediakenttää ja suomalaisen yhteiskunnan kehitystä laajemminkin.

Esitetty hanke vastaa säätiön Nuoret ja media -teemalle asettamiin tavoitteisiin. Hankesuunnitelma on perusteellisesti mietitty, ja siinä on otettu huomioon kaikki säätiön aiehakuvaiheen yhteydessä antamat palautteet. Osallistava työskentelytapa, jossa mennään nuorten joukkoon, on positiivista. Yhteistyö JY:n Niina Sormasen ja samassa linjassa olevan Akatemian hankkeen, Erätauko-säätiön ja Suomen Partiolaisten kanssa tuo hankkeeseen lisää uskottavuutta. Hankkeen taustakyselyn aineiston luovutus Jyväskylän yliopistolle myöhemmin opinnäytetöissä hyödynnettäväksi on ehdottomasti plussaa. Tulosten viestintä toimialalle (artikkeli- ja podcast-sarja) ja säätiön suuntaan on hyvin suunniteltu. Säätiössä uskotaan, että hanke tuottaa alalle uusia toimintamalleja.