18.5.2016

Big dataan pohjautuvat liiketoimintamallit sanomalehtialan palveluistuessa

Viestintäalan tutkimussäätiön rahoittama projekti big datan kaupallisista mahdollisuuksista sanomalehtialalla on päättynyt.

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää seuraavia asioita:

  • Miten siirtyminen palvelukeskeiseen ajatteluun ilmenee mediateollisuudessa?
  • Mikä rooli big datalla on perinteisen liiketoiminnan turvaamisessa ja toisaalta uuden liiketoiminnan synnyttämisessä?
  • Mitä haasteita ja mahdollisuuksia big data tarjoaa kustantajille alan palveluistuessa?

Tutkimuksen tulokset pohjautuvat kirjallisuuskatsaukseen sekä online -kyselytutkimukseen, joka toteutettiin keväällä 2015 yhteistyössä Cambridgen yliopiston Cambridge Service Alliance tutkijoiden kanssa. Analyysissä keskityttiin hiljaisten signaalien tunnistamiseen, jotka antavat viitteitä tulevasta kehityksestä.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että big data ja data-analytiikka ovat uusia aluevaltauksia sanomalehtialalla, mutta niitä hyödyntävät kustantajat osoittavat positiivisia merkkejä lisääntyneestä kyvystä hakea aktiivisesti uusia palveluinnovaatioita ja liiketoiminnan kasvua.

Lisätietoja: Anna Viljakainen (anna.viljakainen@vtt.fi)