9.2.2015

Big dataan perustuvat liiketoimintamallit sanomalehtitoimialan palveluistumisessa

VTT:lle myönnettiin 30 000 euron tutkimustuki hanketta varten.

Projekti tutkii ilmiötä, joka liittyy mediateollisuuden siirtymiseen tuotelähtöisestä kohti palvelukeskeistä ajattelua. Tutkimuksen tulokset pohjautuvat ensisijaisesti kansainvälisen sanomalehtien etujärjestön kautta tehtävään kyselytutkimukseen, jossa tutkitaan sitä, mikä rooli big datalla on toisaalta perinteisen liiketoiminnan
turvaamisessa, ja toisaalta uuden palveluliiketoiminnan synnyttämisessä. Kyselytutkimusta täydennetään yrityskohtaisilla haastatteluilla.

Sekä palveluliiketoiminta, että big data ovat perinteiselle mediateollisuudelle uusia aluevaltauksia, joihin uskotaan sisältyvän valtavaa liiketoimintapotentiaalia. Aihealueet ovat niin ikään akateemisesti merkittäviä, sillä sekä medialiiketoiminnan palveluistuminen että big dataan pohjautuvat liiketoimintamallit ovat tutkimusalueina vasta aluillaan. Projektissa haetaan vastauksia siihen, kuinka big datalla voidaan tukea perinteisten sanomalehtiyhtiöiden liiketoimintaa ja tulevaisuuden kilpailukykyä. Projekti antaa myös suuntaa dataan pohjautuvalle liiketoimintamallitutkimukselle

Hanke toteutetaan yhteistyössä VTT:n, Cambridgen ylipiston, sekä WAN-IFRAn kesken.