12.12.2016

Uutisia ranteessa? Älykellojen soveltuvuus journalismiin

Tämän tutkimushankkeen päätarkoituksena oli selvittää älykellojen soveltuvuus journalismiin, sen uutena sisällönjulkaisupaikkana sekä työvälineenä.

Keskeisinä tiedonhankinnan menetelminä olivat journalistisen ja tutkimuksellisen aineiston jatkuva monitorointi, asiantuntijahaastattelut (N=6) sekä älykellojen testaus koeryhmien avulla. Vähintään kuukauden mittaisen testijakson teki yhteensä yhdeksän testaajaa. Tutkimuksen keskeisenä tuloksena oli, että älykellot eivät ole ainakaan vielä vuonna 2016 nousseet uudeksi varteenotettavaksi viestinnän laitekategoriaksi eivätkä ne siten ole korvaamassa esimerkiksi älypuhelimia.

Suurin hyöty älykelloista on breaking news -uutistilanteissa, jolloin uutinen tavoittaa älykellon käyttäjän nopeammin kuin esimerkiksi älypuhelimen. Uutisten lisäksi myös sosiaalisen median ja sähköpostien viestit siirtyvät älykelloihin nopeasti ilmoituksina. Älykelloja voidaankin luonnehtia vilkaisulaitteiksi. Lopuksi voidaan todeta, että koska älykellojen älykellojen käyttäjäkunta on vielä pientä, älykelloihin erikseen tehtyä journalistista sisältöä ei juuri kannata vielä tehdä, mutta uutisia voi esimerkiksi ”peilata” älypuhelimen uutissovellutuksen ilmoituksina. Testausten perusteella älykellot eivät sovellu journalistiseksi työvälineeksi siten, että niillä voitaisiin tuottaa sisältöjä.