14.3.2016

Aller Media: Sisältömarkkinointi 2016

Myönnettiin Aller Media Oy:lle 29 000,00 euron tutkimustuki hankkeelle ”Sisältömarkkinointi 2016”

Tiivistelmä:

Era Contentin tutkimuksessa natiivimainonnan tehokkuudesta (Natiivimainonnan tuloksellisuus ja vaikuttavuus, Era Content 2015) nousi esille, että mediatalojen tulisi kehittää omia prosessejaan sisältömarkkinoinnin tuloksellisuuden varmistamiseksi. Myös Aller Median elokuussa 2015 tekemän markkinatutkimuksen (IRO Research, 8/2015, N=50) tulokset kertovat karun viestin sisältömarkkinoinnin markkinatilanteesta.

Tutkimuksesta selviää, että esteenä sisältömarkkinoinnin tekemiselle on erityisesti kokonaisuuden hallitseminen eli vakiintuneiden toimintamallien puuttuessa mainostajat eivät osaa hahmottaa ja suunnitella sopivaa prosessia sisältömarkkinoinnin tekemiseen.

Sisältömarkkinointi 2016 -tutkimuskokonaisuus tuottaa ymmärrystä siitä, mikä on sisältömarkkinoinnin nykytila Suomessa, kuinka sisältömarkkinointia tehdään, mitkä ovat mainostajien tarpeet ja tavoitteet sisältömarkkinoinnille sekä millä tavoin media-ala voi auttaa näiden saavuttamisessa. Tutkimuksen tavoitteena on media-alan kehittäminen tuottamalla asiakasymmärrykseen pohjautuvia uusia toimintamalleja alalle.

Mitattavuus on tärkeä osa kaikkien markkinointitoimenpiteiden suunnittelua, toteutusta, seurantaa ja kehitystä. Näin ollen sen sisällyttäminen tutkimuskokonaisuuteen on välttämätöntä kokonaisuuden ymmärtämisen kannalta. Tutkimuskokonaisuuteen sisältyy myös akateeminen pro gradu-työ, jossa keskitytään ymmärtämään sisältömarkkinoinnin tuloksellisuuden mittaamista. Tutkimuksen lähtökohtana toimivat sisältömarkkinoinnin kolme ulottuvuutta (ostettu, oma, ansaittu).

Hanke toteutetaan keväällä 2016. Tutkimuksen toteuttaa Aller Media yhdessä asiakasymmärrystoimisto Kopla Helsingin kanssa.

Yhteyshenkilö:

  • Kristina Hännikäinen
  • kristina.hannikainen@aller.fi