15.12.2015

Åbo Akademi: MAYO: Median Applikaatiot Yle & Omni

Åbo Akademille myönnettiin 53 758 euron tutkimustuki teemahankkeelle ”MAYO: Median Applikaatiot Yle & Omni”.

MAYO-hankkeen tavoitteena on tukea onnistuneita kohtaamisia sisallon valittajien ja suomalaisten uutisten kuluttajien valilla tarkastelemalla menestyksekasta, innovatiivista uutispalvelua ja nostaa esiin, miten raataloidyilla ja personoiduilla uutisilla saadaan aikaan hyva kayttajakokemus.

Tutkimus toteutetaan neljässa vaiheessa: 1) muotoilustrategian suunnittelu, 2) käyttäjätutkimus, 3) testaus sekä 4) konseptin muotoilu.

Tutkimus vastaa kysymykseen, miten käyttäjät kokevat palvelun muotoilun ja sisällön sekä sen käyttöön liittyvät edut ja haitat, ja antaa täten suomalaisille mediayhtiöille eväitä sellaisten ratkaisujen käyttöönottoon, joissa monen eri mediayhtiön sisältöjä kerätään samaan uutisvirtaan. Tämä malli esitellään konseptin eli mock-upin kautta, ja käyttäjäkohderyhmä saa testata sen.