7.12.2017

Åbo Akademi: 360°-videotekniikan mahdollisuudet mediasisällöissä: käyttökokemuksia toimittajien ja katsojien näkökulmasta

Hankkeen pääasiallisena tavoitteena on selvittää, miten 360°-tekniikka soveltuu työkaluksi tarinankerrontaan. Tarkoituksena on tutkia 360°-videon mahdollisuuksia mediasisällön tuottamisessa ja erityisesti uutissisällön tuottamisessa ja sen kuluttamisessa.

Hankkeessa selvitetään käyttäjäkokemusperspektiivistä, millä tavoin 360°-video voisi palvella toisaalta toimittajaa uutena työkaluna tarinankerronnassa ja toisaalta katsojaa uutiskuluttamisessa. Tuloksena on ymmärrys siitä, minkälainen lisäarvo saadaan sisällön tuottamiseen 360°-videon kautta tuottajien ja kuluttajien mielestä. Tulosten avulla kehitetään lehtitoimitusten tarinankerrontaa sekä vahvistetaan niiden kilpailukykyä.

Soveltuvuusselvityksestä vastaavat Åbo Akademin Experience Lab ja joukkoviestintäyksikkö sekä Rethink New Media Solutions Oy.