14.3.2016

Aalto-yliopistolle: Digitaalinen Suomi -julkaisuhanke, osa Suomi 100-ohjelmaa

Myönnettiin Aalto-yliopistolle 4 000,00 euron tutkimustuki hankkeelle ”Digitaalinen Suomi -julkaisuhanke, osa Suomi 100-ohjelmaa”

Tiivistelmä:

Digitaalinen Suomi-julkaisu on artikkelikokoelma, jossa murroksen avainpaikoilla mukana olleet henkilöt kuvaavat kehitystä ja myös arvioivat Suomen onnistumista lähinnä kansainvälisen vertailun avulla. Tarkoitus on laatia eletyn ja näkemyksellisen teoksen kautta kuva siitä, miten Suomi digitalisoitui ja toisaalta analysoida sitä, miltä se tulee näyttämään.

Yhteyshenkilö:

Matti Rossi

matti.rossi@aalto.fi