Tutkimukset

21.10.2021

Vastuullinen ja kannattava media-ala 2021 (VAKA 2021)

Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa vastuullisuuden tilaa erityisesti media-alalla ja selvittää kuinka Suomen media-ala voi luoda vastuullisuudesta nykyistä selkeämmän kilpailuedun ja kasvun lähteen.

20.10.2021

Stipendiblogi: Markkinoinnin automaatiojärjestelmän käyttämiseen tarvitaan aikaa ja osaajia

Sanna Uusivirta palkittiin vuoden 2021 stipendikilpailussa. Uusivirran opinnäytetyö selvitti kokemuksia, joita media-alan yrityksillä on markkinoinnin järjestelmän käyttöönotosta.

13.10.2021

Stipendiblogi: Mitä oikeastaan muistelemme silloin, kun puhumme radiomuistoista?

Lena Nelskylä palkittiin vuoden 2021 stipendikilpailussa. Nelskylän pro gradu -tutkielma tarkastelee kiintymyssuhteen rakentumista radion kuulijamuistoissa.

6.10.2021

Stipendiblogi: Kun tulosurheilu keskeytyy

Netta Huura ja Aino Paloniemi palkittiin vuoden 2021 stipendikilpailussa. Heidän kandidaatintutkielmansa käsitteli urheilujournalismia koronapandemian aikana.

30.9.2021

Stipendiblogi: Ekologinen verkkopalvelusuunnittelu – epäselvää jopa ammattilaisille

Karoliina Lundahl palkittiin vuoden 2021 stipendikilpailussa. Lundahlin opinnäytetyö käsittelee verkkopalvelusuunnittelun ekologisuutta.

28.9.2021

Stipendiblogi: Sosiaalinen media on muuttanut tapaa, jolla poliitikot käyttävät journalismia

Anni Keski-Heikkilä palkittiin vuoden 2021 stipendikilpailussa. Keski-Heikkilän pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan journalismia suomalaisten poliitikkojen twiiteissä.

23.9.2021

IAB Finland Ry:lle 20 177,60 euroa tutkimustukea

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 14.9.2021 IAB Finland Ry:lle 20 177,60 euroa tutkimustukea hankkeelle ”Internet ilman kohdennettua mainontaa”.

23.9.2021

Reetta Nousiaiselle 23 269,80 euroa jatko-opintoapurahaa

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 14.9.2021 Reetta Nousiaiselle 23 269,80 euroa jatko-opintoapurahaa aiheelle ”Etnisen diversiteetin vahvistaminen suomalaisessa journalistisessa kulttuurissa”.

23.9.2021

Annina Claessonille 23 668,35 euroa jatko-opintoapurahaa

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 14.9.2021 Annina Claessonille 23 668,35 euroa jatko-opintoapurahaa aiheelle ”Mobilizing Journalists Against Online Hostility: Comparing Journalist Networks in the United States and France”.