Tutkimukset

13.1.2021

Stipendiblogi: Lukijan palvelua ja ikuista itsensä kehittämistä

Salli Koivusen opinnäytetyö ”Mitä päätoimittaja haluaa : sanomalehtien päätoimittajien toiveita tulevaisuuden journalistien osaamisesta” tarkastelee työelämän vaatimuksia media-alalla. Turun ammattikorkeakoulussa tehdyssä tutkielmassa haastateltiin päätoimittajia.

16.12.2020

Äänimediasisältöihin perustuvan liiketoiminnan alueellisuus ja skaalautuvuus

Voconaut Oy yhteistyössä Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston kanssa toteutti tutkimushankkeen, jossa tutkittiin äänimediasisältöihin perustuvan liiketoiminnan alueellisuutta ja skaalautuvuutta. Hankkeen tavoitteena oli löytää äänimediasisältöihin perustuvien liiketoimintamallien mahdollisuuksia ja tulevaisuusskenaarioita alustatalouden näkökulmasta.

14.12.2020

Päätöksentekotapa ohjaa kuluttajien mediavalintoja

Kuluttajien mediavalintoja ohjaavat monet tekijät, eikä päätöksenteko ole niin harkittua kuin voisi luulla. Hanna Willman-Iivarinen mallintaa väitöskirjassaan kuluttajien mediavalintoihin vaikuttavia tekijöitä.

3.12.2020

#nuoretmyös – miten Z-sukupolvi määrittelee journalismin uudestaan ja haastaa valtamedian muutokseen?

#nuoretmyös-hankkeessa Demin toimitus ja nuoret kehittivät tulevaisuuden toimintamalleja media-alalle. Tavoitteena oli selvittää, miten saadaan Z-sukupolven ääni kuuluviin ja tehdään samalla journalismista relevanttia nuorten kohderyhmälle. Yhteistyökumppaneita olivat Jyväskylän yliopisto ja Erätauko-säätiö.

26.11.2020

Stipendiblogi: Viestintäteknologian hallinta työn ja muun elämän rajankäynnissä media-alalla 

Camilla Suortin pro gradu -tutkielma ”Viestintäteknologian hallinta työn ja muun elämän rajankäynnissä media-alalla” tutkii teknologian käyttöä media-alan ammattilaisilla. Jyväskylän yliopistossa tehdyssä tutkielmassa selvisi, että työn ja muun elämän rajankäyntiä tehtiin viestintäteknologioiden hallitsemisella.

23.11.2020

Suomen kirjataiteen komitea -yhdistys ry:lle 2500 euron stipendi

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 11.11.2020 Suomen kirjataiteen komitea -yhdistys ry:lle 2500 euron stipendin hakemukselle ”Suomen kirjataiteen komitean toiminnan ja erityisesti viestinnän ja tiedottamisen kehittäminen”.

23.11.2020

Aalto-yliopistolle 65 000 euroa tutkimustukea erityisteemahankkeelle

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 11.11.2020 Aalto-yliopistolle 65 000 euroa tutkimustukea erityisteemahankkeelle ”Vastuullisen median kilpailuetu digitalisoituvassa toimintaympäristössä”.

23.11.2020

Nordic Institute of Business & Society NIBSille 86 304 euroa tutkimustukea erityisteemahankkeelle

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 11.11.2020 Nordic Institute of Business & Society NIBSille 86 304 euroa tutkimustukea erityisteemahankkeelle ”VAKA 2021: Vastuullinen ja kannattava media-ala 2021 -hanke”.

23.11.2020

Bell Rock Advisors Oy:lle tutkimus- ja kehitystukea teemahankkeelle

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 11.11.2020 Bell Rock Advisors Oy:lle 73 920-98 980 euroa tutkimus- ja kehitystukea teemahankkeelle ”Painoalan yrityksen kasvumahdollisuudet ja valitun aihion prototyyppi”.