Tutkimukset

21.9.2022

Podcastin suunnittelu graafisen sisältömallinnuksen avulla

Valmistuvat hankkeet Ajankohtaista Tutkimukset Matkaraportit Uudet sisällöt

Viime vuosina podcasteista on julkaistu useampia selvityksiä, mutta itse sisältösuunnittelusta puhutaan melko vähän. Kirsi-Marja Takala keskittyikin podcastien sisältösuunnitteluun opinnoissaan Oxford-yliopiston Reuters-instituutissa.

19.9.2022

Stipendiblogi: ”Mä haluan pelastaa itseni tältä alalta” – Nuorten toimittajien kokemuksia työuupumisesta toimitusympäristössä

Stipendikilpailu Ajankohtaista Tutkimukset Stipendit

Alina Koskelan pro gradu -tutkielma käsitteli toimittajien työuupumuksen syitä. Koskela palkittiin Media-alan tutkimussäätiön stipendikilpailussa.

16.9.2022

Messumatkalta näkökulmia painoviestinnän opetukseen

Ajankohtaista Valmistuvat hankkeet Tutkimukset Matkaraportit Mahdollistavat teknologiat

Painoviestinnän opettajat ry osallistui FESPA Global Print Expoon kesäkuussa 2022. Matkasta jäi käteen uusi näkemyksiä ja ideoita koulutuksen kehittämiseen.

2.9.2022

Stipendiblogi: Sota, konflikti vai sotilaallinen erikoisoperaatio?

Stipendikilpailu Ajankohtaista Tutkimukset Stipendit

Anna Kanasen kandidaatintutkielma tarkasteli suomalaisia mediarepresentaatioita Georgian sodasta sekä sodan ajalta että sen jälkeen. Kananen palkittiin Media-alan tutkimussäätiön stipendikilpailussa.

22.8.2022

Stipendiblogi: Lopetus määrää, minkälaiseen mielentilaan lukija jää – tarkastelussa tarinallisten lehtijuttujen lopetusten synty ja merkitys

Stipendikilpailu Ajankohtaista Tutkimukset Stipendit

Onni Niemen Jyväskylän yliopistoon tehty maisterintutkielma käsitteli tarinallisten lehtijuttujen lopetuksia. Niemi palkittiin Media-alan tutkimussäätiön stipendikilpailussa.

12.8.2022

Stipendikilpailun 2022 voittajat valittu

Stipendikilpailu Ajankohtaista

Media-alan tutkimussäätiö järjesti stipendikilpailun media-alaan liittyville korkeakoulujen opinnäytetöille. Stipendit myönnettiin seitsemälle työlle.

10.8.2022

Sähkökäyttöiset ilma-alukset haja-asutusalueiden lehdenjakelussa

Tutkimushankkeet Ajankohtaista Valmistuvat hankkeet Mahdollistavat teknologiat

Lentola Logistics Oy:n jatkohankkeessa tutkittiin sähkökäyttöisten ilma-alusten käytön mahdollisuuksia haja-asutusalueiden lehdenjakelussa. Ilma-aluskuljetus osoittautui verraten edulliseksi ja ekologiseksi kuljetusmuodoksi etenkin saaristoalueilla ja suurten järvien ympäristössä. Kyselytutkimus puolestaan osoitti haja-asutusalueiden asukkaiden olevan kiinnostuneita maksullisesta kuljetuspalvelusta, joka toimittaisi lähetyksen omalle pihalle asti.

15.6.2022

Suomalaisten luottamus uutisiin suurempaa kuin koskaan

Ajankohtaista Tutkimukset Reuters Digital News

Suomessa uutisiin luottavien osuus jatkoi kasvuaan, vaikka useimmissa muissa maissa luottamus uutisiin oli laskussa, selviää Oxfordin yliopiston Reuters-instituutin Digital News Report 2022 -kyselytutkimuksesta. Uutisiin luottavien määrä nousi ennätyskorkealle.

25.5.2022

Media-alan tutkimussäätiön myöntämät apurahat 19.5.2022

Käynnistyvät hankkeet Ajankohtaista

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 19.5.2022 pitämässään kokouksessa tutkimustukea kolmelle hakijalle. Yhteensä rahoitusta jaettiin yli 137 700 euroa.