Tutkimukset

28.7.2021

Portinvartijuus muuttuvassa mediamaisemassa

Mediamaiseman murroksen myötä uutismedian asema yksinomaisena portinvartijana on rapistunut; media ei voi yksin päättää, minkälaiset sisällöt ja näkökulmat kiertävät ja saavat näkyvyyttä verkossa kolmansien osapuolien sivustoilla. Jyväskylän yliopiston väitöskirjatutkija Margareta Salonen tarkastelee väitöstutkimuksessaan eri toimijoiden keskinäisiä suhteita ja vallan jakautumisen näkökulmia portinvartija-teorian valossa.

20.7.2021

Koronavuoden vaikutus Kiinan median tutkimukseen

Väitöskirjansa artikkelikokoelmassa tohtoriopiskelija Hanna Tuulonen tutkii Kiinan median automatisointia ja sen vaikutuksia sekä Kiinassa että Euroopassa.

12.7.2021

Miten tekstistä tehdään kuvia? Opas tekstipohjaiseen kuvangenerointiin asiasisällöissä

Vertti Luostarinen on luonut oppaan, jossa perehdytään siihen, mitä iloa ja harmia uudella, tekstiä kuviksi tahkoavalla teknologialla voisi olla asiasisältöjen parissa työskentelevälle. Hanke on tehty yhteistyössä Alma Median kanssa.

24.6.2021

Mediaympäristön muutokset lisäävät journalistien kohtaamaa ulkoista painetta

Ilmari Hiltusen väitöskirja ”External Interference in Finnish Journalism” tarkastelee suomalaisten journalistien kokemuksia ulkoisesta vaikuttamisesta ja ulkoisen vaikuttamisen seurauksia ammattimaiselle journalismille nykyisessä hybridissä mediaympäristössä.

23.6.2021

Luottamus uutisiin vahvistui koronapandemian aikana

Suomalaisten luottamus uutisiin kasvoi koronapandemian aikana, selviää Oxfordin yliopiston Reuters-instituutin Digital News Report 2021 -kyselytutkimuksesta. Luottamus uutisiin vahvistui useimmissa muissakin tutkimukseen osallistuneissa maissa.

21.6.2021

Uutta tietoa media-alan moninaisuuden edistämiseksi

RARE X Diversity -hankkeen tavoitteena oli tukea journalistisia toimijoita vastuullisemman median tekemisessä. Hankkeessa tuotettiin avoin verkko-opas Kenen tietoo? Opas moninaisempaan ja inklusiivisempaan journalismiin.

2.6.2021

Robust Northille 47 697 euroa tutkimustukea

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 18.5.2021 Robust Northille 47 697 euroa tutkimustukea ehdollisena hankkeelle ”Mediamyynnin uusi ulottuvuus -jatkohanke – Mediatalojen liiketoimintamallin ja sitä tukevien teknologiaratkaisujen kehittäminen XRmainonnalle”.

2.6.2021

Jyväskylän yliopistolle 52 531 euroa tutkimustukea

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 18.5.2021 Jyväskylän yliopistolle 52 531 euroa tutkimustukea hankkeelle ”Journalistisen tiedonhankinnan tehostaminen tekstianalyysityökaluilla”.

26.5.2021

Miten kuvitella tulevaisuuden media-arkea?

Tulevaisuuden media-arki nuorten kuvittelemana -tutkimushankkeessa (2020–2021) tutkittiin, millaista media-arkea nuoret toivovat ja millaisin menetelmin voitaisiin kuvitella vaihtoehtoja nykyiselle media-arjelle. Projektissa kehitettiin työpajamalli media-alan toimijoiden ja muiden tulevaisuuden media-arjen kuvittelusta kiinnostuneiden käyttöön.