Tutkimukset

9.4.2024

Muuttaako tekoäly journalismin syvärakenteita? Konsensus.me: toisin tekemisen mahdollisuuksia etsimässä

Tutkimushankkeet Valmistuvat hankkeet Ajankohtaista Tutkimukset Mahdollistavat teknologiat Uudet sisällöt

Tekoälyä hyödyntävä palvelu Konsensus.me tarjoaa päätöksentekijöille sekä asiantuntijoille ajantasaisia ja vertaisvarmennettuja tilannekuvia erilaisista ilmiöistä. Palvelu pyrkii näyttämään toisin tekemisen mahdollisuuksia.

27.3.2024

Stipendiblogi: Digitalisaation vaikutuksista

Stipendikilpailu Ajankohtaista Stipendit

Olli Paakkola käsitteli maisterintutkielmassaan digitalisaation vaikutuksia paikallisten mediatoimijoiden näkökulmasta. Paakkola palkittiin tutkielmastaan Media-alan tutkimussäätiön stipendikilpailussa.

26.3.2024

Consumers approach AI-generated media content and news read by an AI voice with reservations

Ajankohtaista Valmistuvat hankkeet Tutkimukset

Sanoma Media Finland examined the opinions of the working-age population regarding generative artificial intelligence (AI). The survey examined the general relationship with AI-generated media content and particularly the relationship with news and audio articles read by an AI voice.

21.3.2024

Kuluttajat suhtautuvat varauksella tekoälyllä luotuun mediasisältöön ja koneäänisiin uutisiin

Valmistuvat hankkeet Ajankohtaista Tutkimukset Asiakas- ja käyttäjäymmärrys Uudet sisällöt

Sanoma Media Finland selvitti työikäisen väestön mielipiteitä generatiivisesta tekoälystä. Tutkimuksessa selvitettiin suhdetta tekoälyllä luotuun mediasisältöön sekä erityisesti suhdetta koneäänellä luettuihin uutisiin ja audioartikkeleihin.

13.3.2024

Stipendiblogi: Kestämätöntä journalismia – Tarkastelussa toimittajan tietokone ekologisten kriisien solmukohtana

Stipendikilpailu Ajankohtaista Stipendit

Aino Kangaspuro Haaparanta käsitteli pro gradu -tutkielmassaan toimittajan kannettavaa tietokonetta ekologisten kriisien materiaalisena solmukohtana. Kangaspuro Haaparanta palkittiin tutkielmastaan Media-alan tutkimussäätiön stipendikilpailussa.

22.2.2024

Stipendiblogi: Vastuuton työnantaja paljastuu mediassa

Stipendikilpailu Ajankohtaista Stipendit

Kaisa Pitkäkari tutki kandidaatintutkielmassaan uutisointia ja sosiaalisen median keskustelua työnantajayrityksistä. Pitkäkari palkittiin opinnäytetyöstään Media-alan tutkimussäätiön stipendikilpailussa.

16.2.2024

Media-alan tutkimussäätiön myöntämät apurahat 6.2.2024

Käynnistyvät hankkeet Ajankohtaista

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 6.2.2024 pitämässään kokouksessa apurahaa ja tutkimustukea kahdeksalle hankkeelle. Yhteensä rahoitusta jaettiin lähes 200 000 euroa.

16.2.2024

Mediatekniikan opettajat ry:lle 8 853 euroa matka-apurahaa

Käynnistyvät hankkeet Tutkimukset Matkaraportit

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 6.2.2024 pitämässään kokouksessa Timo Hurmeelle ja Mediatekniikan opettajat ry:lle 8 853 euroa matka-apurahaa hankkeelle ”Mediatekniikan opettajien teknologiaosaamisen päivittäminen”.

16.2.2024

Margareta Saloselle 3 500 euroa matka-apurahaa

Käynnistyvät hankkeet Tutkimukset Matkaraportit

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 6.2.2024 pitämässään kokouksessa Margareta Saloselle 3 500 euroa matka-apurahaa hankkeelle ”International Communication Association (ICA) –
konferenssimatka 2024 Australian Gold Coastille”.