Tutkimukset

12.4.2021

Onnistumisia, virheitä, epävarmuutta. Karjalaisen rohkea digimatka 2019-2020

Sanomalehti Karjalainen tekee Suomessa maakunnallisen median eturivissä systemaattista ja kokonaisvaltaista siirtymää kohti digitaalista tekemistä. Tuoreessa raportissa “Karjalaisen digirevoluutio 2019-2020”  tarkastellaan, miten Karjalainen onnistui strategisessa digihankkeessaan vuosina 2019-2020.

23.3.2021

Työkaluja lobbauksen hallintaan toimituksille ja toimittajille

Lobbaamisen hallinta toimitustyössä -hanke pyrki lisäämään uutistoimitusten lobbaustietoisuutta sekä kehittämään poliittisen päätöksenteon uutisoinnin työmenetelmiä. Kehittämishanke tuotti työkaluja, joiden avulla uutistoimitukset voivat varautua nykyistä paremmin mediasisältöjen kautta tapahtuvaan ulkopuoliseen vaikuttamiseen.

12.3.2021

WebAR mainospaikkana – opas uudenlaiseen mainontaan

AR-toimija Arilyn kartoitti yhdessä kolmen suomalaisen mediatalon kanssa mainosmyynnin nykytilaa, ja pohti uusien teknologioiden tuomia mahdollisuuksia. Hankkeessa konseptoitiin erilaisia immersiivisten lisätyn todellisuuden käyttökohteita, joita mediatalojen on mahdollista hyödyntää.

17.2.2021

Randa Romanovalle 22 010 euroa jatko-opinnäytteeseen

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 2.2.2021 Randa Romanovalle 22 010 euroa aiheelle ”Journalistic self-regulation in the Nordic Countries: the challenge of artificial intelligence and algorithmic automation”.

17.2.2021

Anne Mölsälle 25 268,35 euroa jatko-opinnäytteeseen

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 2.2.2021 Anne Mölsälle 25 268,35 euroa aiheelle ”Kaunokirjallisuuden kustantajan organisaatiokulttuuri ja käsikirjoitusvalinta kustantamoissa”.

17.2.2021

Ilmari Hiltuselle 12 488 euroa jatko-opinnäytteeseen

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 2.2.2021 Ilmari Hiltuselle 12 488 euroa jatko-opinnäytetutkimuksen aiheelle “Uhkailua, kiristystä, lahjontaa – Tutkimus suomalaisiin journalisteihin kohdistuvasta ulkoisesta vaikuttamisesta”.

17.2.2021

Valtteri Parikalle 1500 euroa maisterintutkielmaan

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 2.2.2021 Valtteri Parikalle 1500 euroa maisterintutkielmaan journalismin koukuttavuudesta.

17.2.2021

Atte Jääskeläiselle 21 500,20 euroa tutkimustukea

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 2.2.2021 Atte Jääskeläiselle 21 500,20 euroa tutkimustukea hankkeelle “Why do readers bother to improve the news for others? Theorising antirivalness and inclusiveness of news stories based on dimensions of value perceived by members of the audience”.

17.2.2021

Wright & Co Oy:lle 16 250 euroa tutkimustukea

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 2.2.2021 Wright & Co Oy:lle 16 250 euroa tutkimustukea hankkeelle ”CINEMA VRERITE. Reaalimaailmassa kuvattavan ja virtuaalitodellisuudessa koettavan dokumentaarisen ja journalistisen sisällöntuotannon konseptin suunnitteluun, teknologian kehittelyyn sekä kahden konseptia käyttävän lyhytelokuvan toteuttamiseen”.