Tutkimukset

15.6.2022

Suomalaisten luottamus uutisiin suurempaa kuin koskaan

Ajankohtaista Tutkimukset Reuters Digital News

Suomessa uutisiin luottavien osuus jatkoi kasvuaan, vaikka useimmissa muissa maissa luottamus uutisiin oli laskussa, selviää Oxfordin yliopiston Reuters-instituutin Digital News Report 2022 -kyselytutkimuksesta. Uutisiin luottavien määrä nousi ennätyskorkealle.

25.5.2022

Media-alan tutkimussäätiön myöntämät apurahat 19.5.2022

Käynnistyvät hankkeet Ajankohtaista

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 19.5.2022 pitämässään kokouksessa tutkimustukea kolmelle hakijalle. Yhteensä rahoitusta jaettiin yli 137 700 euroa.

25.5.2022

Veera Kangaspunnalle 24 000 euroa jatkohankkeelle

Tutkimushankkeet Käynnistyvät hankkeet Tutkimukset

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 19.5.2022 yhteiskuntatieteiden tohtori Veera Kangaspunnalle 24 000 euroa tutkimustukea jatkohankkeelle ”Verkkouutisten kommentoijien puheenvuoro. Monimenetelmätutkimus verkkouutisia kommentoivien käyttäjien näkemyksistä yksilön, vuorovaikutuksen ja yhteiskunnan tarkastelutasoilla”.

25.5.2022

Hämeen ammattikorkeakoululle 49 410 euroa tutkimustukea

Käynnistyvät hankkeet Tutkimushankkeet Tutkimukset

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 19.5.2022 Hämeen ammattikorkeakoululle 49 410 euroa tutkimustukea hankkeelle ”Vastuullisia valintoja, luotettavia tarinoita”.

25.5.2022

Jyväskylän yliopistolle 64 341 euroa jatkohankkeelle

Tutkimushankkeet Käynnistyvät hankkeet Tutkimukset

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 19.5.2022 Jyväskylän yliopistolle 64 341 euroa tutkimustukea jatkohankkeelle ”Alue- ja paikallismedioiden asiakirjajournalismin kehittäminen tekstianalyysityökaluilla”.

9.5.2022

Kuinka Z-sukupolvi houkutellaan journalistisen median pariin?

Ajankohtaista Tutkimukset Asiakas- ja käyttäjäymmärrys Opinnäytteet

Kai Lintisen Ylen kanssa yhteistyössä toteutetun YAMK-opinnäytetyön tulosten perusteella Z-sukupolvi on edelleen kiinnostunut journalismista, mutta tarjoiltuna tälle sukupolvelle ominaisin tavoin ja muodoin.

13.4.2022

Erikoismusteet ja pigmenttipäällysteet analytiikka-alustoissa

Valmistuvat hankkeet Ajankohtaista Jatko-opinnäytteet Tutkimukset Mahdollistavat teknologiat

Risto Koivunen tutki väitöskirjassaan mustesuihkutulostuksen ja erityisesti tarkoitusta varten kehitettyjen erikoismusteiden ja pigmenttipäällysteiden käyttöä analytiikka-alustojen valmistamiseen.

12.4.2022

Yhteistyön jännitteitä mediaklusterin kehittämisessä

Tutkimushankkeet Ajankohtaista Valmistuvat hankkeet Tutkimukset Muut

Sari Virta tutki mediaklusterin toimintaa siinä esiintyvien jännitteiden näkökulmasta. Artikkeli Managing Organisational Tensions in Cross‐Sector Collaboration: The Case of Mediapolis on nyt julkaistu.

8.4.2022

Media-alan tutkimussäätiön myöntämät apurahat 31.3.2022

Käynnistyvät hankkeet Ajankohtaista

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 31.3.2022 pitämässään kokouksessa yhdeksän apurahaa. Yhteensä rahoitusta jaettiin yli 127 000 euroa.