Think Ink 2024: Gaming in Media

Oletko valmis mullistamaan media-alan pelien, pelillistämisen, peliteorian ja pelimäisten elementtien avulla? Think Ink -kilpailun teema Gaming in Media tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden tarkastella pelialan ja median välistä suhdetta syvällisesti ja pohtia, kuinka nämä kaksi maailmaa voisivat yhdistää voimansa.

Media ja pelillisyys ovat törmänneet ennennäkemättömällä tavalla avaten ovia luovuudelle, (journalistisiin) sisältöihin ja palveluihin sitouttamiselle sekä uusille tulovirroille. Oli kyse sitten vuorovaikutteisista uutistarinoista, pelillistetystä journalistiikasta tai pelimuotoisesta kirjakustantamisesta, immersiivisistä lukukokemuksista tai pelien täyteisestä televisiosta, mahdollisuudet ovat rajattomat.

Innovaatiokilpailu korostaa pelien ainutlaatuista kykyä tuoda vuorovaikutteisuus perinteisten tarinankerrontatapojen rinnalle. Osallistujia kannustetaan miettimään, kuinka pelien vuorovaikutteisuutta voidaan hyödyntää tarinankerronnan voimistamiseksi muissa medioissa. Miten voimme saada yleisön osallistumaan tarinaan, ei vain katsomaan sitä?

Kilpailussa voi ottaa huomioon nykyaikaisen teknologian, kuten virtuaalitodellisuuden (VR), lisätyn todellisuuden (AR), tekoälyn (AI) ja pelimoottorit, jotka tarjoavat uusia mahdollisuuksia pelien ja median yhdistämiselle. Osallistujia kannustetaan miettimään, kuinka nämä tekniikat voivat tuoda uusia ulottuvuuksia viihdealan sisältöön.

Haussa on nyt alkuvaiheen ja pidemmälle kehitettyjä ideoita, jotka liittyvät teemaan ’Gaming in Media’. Idea voi olla esimerkiksi pidemmälle kehitelty uusi palvelu tai pelkkä idea tai konsepti. Se voi liittyä uutismediaan, aikakausimediaan, kirja-alaan, painoalaan, televisioon tai radioon.

Tuomaristo arvioi ideat niiden uutuusarvon, potentiaalisen vaikuttavuuden, moniäänisyyden ja inklusiivisuuden huomioimisen sekä toteutettavuuden perusteella.

Taustaa

Vuorovaikutus ja yleisön sitouttaminen mediatuotteisiin ovat olleet mediatalojen haasteena jo jonkin aikaa. Perinteiset mediat kilpailevat ajankäytöstä myös monien muiden medioiden kanssa, viihteestä sosiaalisen median kanaviin. Pelaaminen on syrjäyttämässä monia viihdemuotoja ja se kasvaa yli 10 prosenttia vuosittain. Pelaamisen nopeimmin kasvavia alueita ovat VR, AR sekä e-sports.

Ehkä hieman yllättäen pelialan tulevaisuus ei liity peleihin, vaan digitaaliseen viihteeseen. Pelialustat tarjoavat nykypäivänä ympäristön monenlaiselle eri aktiviteetille: niissä voi pelata, tavata uusia ihmisiä, katsoa videoita ja osallistua live-tapahtumiin, sekä luoda, ostaa tai myydä digitaalisia esineitä.

Aikataulu

 • 29.11.2023 kilpailun käynnistys
 • 26.3.2024 mennessä ideoiden jättö APURAHAJÄRJESTELMÄÄN
 • 18.4.2024 esiarvioinnin pohjalta valitaan enintään 16 ideaa ensimmäiseen pitchaukseen
 • 7.5.2024 parhaiden ideoiden valinta pitchauksen pohjalta
 • Touko–Lokakuu 2024 parhaiden ideoiden kehittämisjakso
 • Marraskuu 2024 voittajien valinta
 • Joulukuu 2024 voittajien julkistus

Kilpailun arviointikriteerit

Kilpailuun osallistuvia ideoita arvioidaan seuraavilla kriteereillä:

Ensisijaiset kriteerit

 • innovatiivisuus ja uutuusarvo
 • moniäänisyyden ja inklusiivisuuden huomiointi
 • potentiaalinen vaikuttavuus media- tai painoalalle
 • toteuttamiskelpoisuus

Toissijaiset kriteerit

 • toteuttajan uskottavuus
 • esittelyn selkeys

Kilpailun vaiheet

Ideahaku

Ideahakuvaihe käynnistyy 29.11.2023. Esiarvioinnin pohjalta 16 ideaa valitaan ensimmäiseen pitchaukseen. Näistä 8–10 parasta valitaan jatkojalostusvaiheeseen.

Jatkojalostus

Kilpailun toisessa vaiheessa finalistit saavat ideansa jalostamiseen ja liiketoimintasuunnitelman tekemiseen tukea säätiöltä 10 000 euroa. Finalisteille tarjotaan myös ulkopuolista sparrausta liiketoimintasuunnitelman tekemiseen. Kilpailulomakkeen viimeisessä kohdassa kysytään, missä asioissa idean esittäjä tarvitsee apua. Tätä tietoa voidaan hyödyntää, kun lopullisesti päätetään, millaista sparrausta kilpailijoille ideoiden jatkojalostusvaiheessa tarjotaan. Säätiön tuen vastineeksi ideoiden kehittäjien tulee dokumentoida omaa kehitysprosessiaan blogissa.

Palkitseminen

Kolmannessa vaiheessa valitaan palkintojen voittajat. Kilpailun palkintoihin on käytettävissä yhteensä 140 000 euroa. Pääpalkinto on 80 000 euroa. Palkinto on tarkoitettu idean kaupallistamiseen. Palkintojen voittajien on toimitettava säätiölle suunnitelma palkinnon käytöstä, siihen liittyvä maksusuunnitelma ja raportointi edistymisestä ennen maksatuksia. Kilpailijoiden on hyvä tutustua myös tarkasti KILPAILUN SÄÄNTÖIHIN ja erityisesti osallistujan oikeuksiin ja velvollisuuksiin.

Kilpailun tuomaristo

Kilpailun tuomaristo koostuu monipuolisesti yritysmaailman osaajista, joilla on kokemusta liiketoiminnan kehittämisestä niin kotimaisesta kuin kansainvälisestäkin näkökulmasta.

Tuomariston puheenjohtajana toimii Media-alan tutkimussäätiön hallituksen jäsen Anni Lintula, A-lehdet Oy:n B2B-liiketoiminnan johtaja. Säätiötä edustaa lisäksi säätiön johtaja Noora Alanne. Tuomaristoon kuuluvat myös Suomen pelialan keskuksen Neogames Finland ry:n johtaja KooPee Hiltunen, Alma Talent Median kaupallinen johtaja Johanna Suhonen sekä kasvuvalmentaja ja sijoittaja Torsti Tenhunen.

Anni Lintula (pj), Noora Alanne, KooPee Hiltunen, Johanna Suhonen, Torsti Tenhunen