Think Ink 2022: Sitouttava ja vuorovaikutteinen media

Vuorovaikutteinen eli interaktiivinen media ei pelkästään syötä tietoa ja ajatuksia ihmisille, vaan toimii molemminpuolisessa vuorovaikutuksessa. Se voi myös tarjota ihmisille kommunikaatioalustan toistensa kanssa.

Haussa on nyt ideoita sitouttavasta ja vuorovaikutteisesta mediasta. Idea voi olla pelkkä aihio, konsepti tai pidemmälle viety uusi palvelu. Se voi liittyä uutismediaan, aikakausmediaan, kirja-alaan, painoalaan tai televisioon ja radioon.

Tuomaristo arvioi ideat uutuusarvon, potentiaalin ja toteutettavuuden perusteella.

Taustaa

Yleisön sitouttaminen mediatuotteisiin on ollut mediatalojen haasteena jo jonkin aikaa. Uutismediat kilpailevat ajankäytöstä myös monien muiden medioiden kanssa aina viihteestä sosiaalisen median kanaviin. Sitouttamisessa kannattaa miettiä vaikkapa yleisösuhteita, asiakaspalvelua, datan roolia ja vastuullisuutta.

 • Miten artikkelin tai ohjelman muotoa voisi muuttaa soveltumaan paremmin kohderyhmän tarpeisiin?
 • Miten moniaistisuus, esimerkiksi äänen ja musiikin hyödyntäminen, lisäisi vuorovaikutusta ja sitoutumista?
 • Kuinka kommentointia voitaisiin kehittää mahdollisimman monipuoliseksi ja hyvää, tasapuolista keskustelua ruokkivaksi?
 • Kuinka dataa ja tekoälyä voitaisiin hyödyntää palvelemaan yleisöä ja analysoimaan sen tarpeita?
 • Miten esimerkiksi äänestysmekanismia voitaisiin kehittää ja hyödyntää yllättävissäkin yhteyksissä?
 • Miten vuorovaikutus voisi edesauttaa vastuullisuutta ja saavutettavuutta niin virtuaali- kuin reaalimaailmassa?

Aikataulu

 • 26.1.2022 kilpailun käynnistys Mediapäivässä
 • 26.4.2022 mennessä ideoiden jättö apurahajärjestelmään
 • 18.5.2022 esiarvioinnin pohjalta valitaan enintään 16 ideaa ensimmäiseen pitchaukseen
 • 8.6.2022 parhaiden ideoiden valinta pitchauksen pohjalta
 • Kesä–Marraskuu 2022 parhaiden ideoiden kehittämisjakso
 • Joulukuu 2022 voittajien valinta
 • Tammikuu 2023 voittajien julkistus

Kilpailun arviointikriteerit

Kilpailuun osallistuvia ideoita arvioidaan seuraavilla kriteereillä.

Ensisijaiset kriteerit

innovatiivisuus ja uutuusarvo
potentiaalinen vaikuttavuus media- tai painoalalle
toteuttamiskelpoisuus

Toissijaiset kriteerit

toteuttajan uskottavuus
esittelyn selkeys

Kilpailun vaiheet

Ideahaku

Ideahakuvaihe käynnistyy 26.1.2022. Esiarvioinnin pohjalta 16 ideaa valitaan ensimmäiseen pitchaukseen. Näistä 8–10 parasta valitaan jatkojalostusvaiheeseen.

Jatkojalostus

Kilpailun toisessa vaiheessa finalistit saavat ideansa jalostamiseen ja liiketoimintasuunnitelman tekemiseen tukea säätiöltä 10 000 euroa. Finalisteille tarjotaan myös ulkopuolista sparrausta liiketoimintasuunnitelman tekemiseen. Kilpailulomakkeen viimeisessä kohdassa kysytään, missä asioissa idean esittäjä tarvitsee apua. Tätä tietoa voidaan hyödyntää, kun lopullisesti päätetään, millaista sparrausta kilpailijoille ideoiden jatkojalostusvaiheessa tarjotaan. Säätiön tuen vastineeksi ideoiden kehittäjien tulee dokumentoida omaa kehitysprosessiaan blogissa.

Palkitseminen

Kolmannessa vaiheessa valitaan palkintojen voittajat. Kilpailun palkintoihin on käytettävissä yhteensä 200 000 euroa. Pääpalkinto on 100 000 euroa. Palkinto on tarkoitettu idean kaupallistamiseen. Palkintojen voittajien on toimitettava säätiölle suunnitelma palkinnon käytöstä, siihen liittyvä maksusuunnitelma ja raportointi edistymisestä ennen maksatuksia. Kilpailijoiden on hyvä tutustua myös tarkasti kilpailun sääntöihin ja erityisesti osallistujan oikeuksiin ja velvollisuuksiin.

Kilpailun tuomaristo

Kilpailun tuomaristo koostuu monipuolisesti yritysmaailman osaajista, joilla on kokemusta liiketoiminnan kehittämisestä niin kotimaisesta kuin kansainvälisestäkin näkökulmasta.

Tuomariston puheenjohtajana toimii säätiön hallituksen jäsen Elias Erämaja, Graafinen Teollisuus ry:n liittojohtaja ja Medialiiton ekonomisti. Säätiötä edustaa lisäksi säätiön johtaja Noora Alanne. Tuomaristoon kuuluu myös Saga Forss, yrittäjä ja sijoittaja; Markus Nieminen, strategiajohtaja TBWA:lta sekä Niiles Nousuniemi, Kaleva Median sisältöliiketoiminnan johtaja.

Elias Erämaja (pj), Noora Alanne, Saga Forss, Markus Nieminen, Niiles Nousuniemi