ReThink Ink – Mullista mainonta 2016

Mediamainonta on vähentynyt ja median tilaajamäärät ovat pienentyneet. Kansainväliset kilpailijat ja omien kanavien kehittäminen vievät ison osan mainostajien budjeteista.

Kilpailu on kovaa ja se kirittää mullistamaan perinteisen mediamainonnan: mainonta ei ole vielä valmis.

Haastamme sinut kehittämään monipuolisempia, myyvempiä ja tehokkaampia ratkaisuja mainostajille. Suomalaisella medialla on yleisöt, sinulla on idea.

Me annamme parhaalle idealle 80 000 euroa ja mahdollisuuden viedä mediamainonta suoraan seuraavalle vuosikymmenelle.

Think Ink 2016 etsii uusia kotimaisia mainonnan ratkaisuja

 • Innovaatiokilpailu on avoin kaikille yksityishenkilöille, yhteisöille, tiimeille ja yrityksille.
 • Lähetä ehdotuksesi 28.2.2016 mennessä.
 • Raatimme valitsee parhaat ehdotukset huhtikuussa 2016, jonka jälkeen alkaa ehdotusten rahallisesti tuettu jatkojalostus.
 • Julkistamme voittajat marraskuussa 2016.
 • Jaossa yhteensä 140 000 euron palkinnot.
 • Kilpailun pääpalkinto on 80 000 euroa ja toiseksi tullut saa 20 000 euroa. Lisäksi palkitsemme enintään neljä ehdotusta 10 000 eurolla.

Taustaa

Mainonnan osuus tulosmuodostuksesta pienentynyt. Median perinteinen liiketoimintamalli on kaksijakoinen. Osa tuloista tulee mainonnasta, osa tilausmaksuista.

Mainonnan osuus tulonmuodostuksesta on ollut erityisesti kaupallisen TV:n ja sanomalehtien osalta merkittävä. Mainonnasta saatavilla tuloilla on voitu rahoittaa korkeatasoista sisällöntuotantoa. Tilanne on kuitenkin muuttunut nopeasti.

Mainonnan osuus tulonmuodostuksesta on pienentynyt. Syitä tähän on monia, mutta kaiken takana on digitalisaatio, jonka seurauksena kuluttajien käyttäytyminen on muuttunut, yleisöt sirpaloituneet ja kansainväliset kilpailijat tulleet ottamaan osansa kakusta.

Google ja Facebook ottavat tällä hetkellä jo puolet verkkomediamainonnan tuotoista.

Digitaalinen mainonta kasvussa

Mainostajat panostavat yhä enemmän digitaaliseen mainontaan ja haluavat entistä tarkempaa tietoa potentiaalisista kohderyhmistä ja mainonnan tehosta. Ne panostavat myös omien, suorien asiakaskanavien kehittämiseen. Vaikka digitaalisen mainonnan osuus myös median palveluissa on kasvanut, siitä saatavat tulot eivät pysty korvamaan perinteisessä mainonnassa menetettyjä. Erityisen haasteellinen on mobiili, jossa pieneen tilaan sopii vähän sisältöä ja tuotto jää tämän seurauksena pieneksi. Median mobiilikäyttö kasvaa kovaa vauhtia ja uusia ratkaisuja tarvitaan.

Uusia mediamainonnan muotoja tarvitaan

Alan menestyksen kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että uusia mainonnan muotoja innovoidaan ja kehitetään.

Digitalisoituminen on haaste, mutta se tarjoaa myös paljon uusia mahdollisuuksia. Natiivimainonta on yksi uusi muoto, jota on lähdetty mediassa soveltamaan. Tämä ei ole ongelmatonta, koska median käyttäjät haluavat, että toimituksellisen ja kaupallisen sisällön välinen ero erityisesti uutismediassa on selkeä. Sosiaalinen media ja blogit ovat tuoneet mukanaan aivan uusia mahdollisuuksia muun muassa aikakauslehdille. Uusia malleja on etsittävä myös kirja- ja oppikirjamaailmassa.

Asiakkaiden ja käyttäjien tunteminen ja erilaisen itse kerätyn tai saatavissa olevan tiedon (Big Datan) hyödyntäminen paremmin osuvan mainonnan tuottamisessa ovat tämän päivän ja tulevaisuuden mahdollisuuksia. Videoiden rooli esitysmuotona on kasvussa. Virtuaalitodellisuus eri muodoissaan on tulevaisuuden mahdollisuus. Median perinteisten muotojen kuten painetun viestinnän ja digitaalisten kanavien innovatiivinen yhdistäminen toimivaksi kokonaisuudeksi on osoittautunut tehokkaaksi ja tarjoaa edelleen uusia mahdollisuuksia.

Mediamainonnan mullistavia ideoita haetaan

Think Ink 2016 -innovaatiokilpailu kannustaa ideoimaan, millainen mainonta puhuttelee tämän päivän ja huomisen median käyttäjiä. Millaisia uusia muotoja mainonta voisi saada? Millaisia uusia ratkaisuja mainostajille voidaan tarjota, jotta voidaan kompensoida tai korvata mainonnan tuottojen pienentyminen ja lukijoita tai käyttäjiä kiinnostavan sisällön tuottaja saa muitakin kuin tilaajatuottoja?

Onko Suomessa sellaista osaamista, jonka varaan voisi rakentaa jotain ainutlaatuista? Haastamme sekä alan ammattilaiset että aivan uudet toimijat, tiimit tai henkilöt jäsentelemään ajatuksiaan ja osallistumaan Think Ink 2016 -kilpailun ideahakuun, jossa haetaan kotimaisia ratkaisuja (konsepteja, prototyyppejä, valmiita ratkaisuja, liiketoimintamalleja) mainonnan uusiksi muodoiksi.

Kilpailun arviointikriteerit

Kilpailuun osallistuvia ideoita arvioidaan seuraavilla kriteereillä.

Erityisesti:

 • Idean innovatiivisuus ja uutuusarvo
 • Idean potentiaalinen vaikuttavuus media- tai painoalalle
 • Idean toteuttamiskelpoisuus

Toissijaisesti:

 • Idean toteuttajan uskottavuus
 • Idean esittelyn selkeys