10.4.2014

Think INK -innovaatiokilpailun seitsemän parasta loppukilpailuun

Viestintäalan tutkimussäätiön media- ja painoviestintäalan Think INK -ideakilpailuun jätettiin helmikuun loppuun mennessä yhteensä 49 ehdotusta.

Kilpailun voittajat julkistetaan Mediapäivässä 12. marraskuuta.

Digitaalisen liiketoiminnan ja startupien ammattilaisista koottu tuomaristo seuloi loppukilpailuun seitsemän parasta ideaa. Tuomariston valintakriteereissä painottuivat idean innovatiivisuus ja uutuusarvo, potentiaalinen vaikuttavuus sekä toteutuskelpoisuus.

– Ensiarvoisen tärkeää oli pystyä tiivistämään idean ydin riittävän kirkkaaseen muotoon. Menestyspotentiaalia omaavan idean erottaa muun muassa siitä, että se on riittävän fokusoitu ja sen takana on oikealla osaamisella varustettu, edessä olevat haasteet riittävän hyvin ymmärtävä tiimi, Rovion eLearning-liiketoiminnan johtaja, tuomariston jäsen Asmo Halinen sanoo.

Idean testaamiselle käytännössä ja jatkokehittämiselle ketterän kehityksen keinoin tuomaristo näkee merkittävän painoarvon.

– Milloinkaan aiemmin ei ole ollut yhtä helppoa toteuttaa nopeita kokeiluja ja luoda hittejä kuin tänä päivänä, sarjayrittäjä, tuomariston edustaja Taneli Tikka lisää.

Think INK -loppukilpailussa ovat seuraavat ideat

False – joukkoistettua verkkosisällön vertaisarviontia ja faktan tarkistusta
Nykypäivän hektisessä ja meluisassa mediaympäristössä julkaistaan paljon ja nopeasti klikkien ja mainostulojen toivossa. Tämä johtaa usein asiavirheisiin ja laadun heikkenemiseen, jolle ei ole itsekorjaavaa mekanismia, varsinkaan blogien maailmassa. False luo joukkoistamisen avulla mekanismin, jolla melusta saadaan erotettua faktat fiktiosta.

Hello Ruby

Hello Ruby on maailmanlaajuinen lasten brändi ohjelmointiopetukseen. Sarjaan kuuluu digitaalisia ja painotuotteita, joilla tuodaan teknologiamaailmaa tutuksi luovalla, käytännönläheisellä ja itseilmaisuun keskittyvällä tavalla.

Kotoutin

Kotoutin on apu arjen tilanteisiin maahanmuuttajalapsille ja hoitajille päiväkodeissa. Kotoutin auttaa lasta sopeutumaan vieraaseen kieleen, kulttuuriin ja päiväkodin toimintatapoihin.

Neonto Studio

Neonto Studio on media- ja sisällöntuotantoalojen suunnittelijoille suunnattu työkalu mobiilisovellusten kehittämiseen. Työkalun avulla suunnittelijat voivat nopeasti ja helposti luoda visuaalisesti näyttäviä mobiilisovelluksia ilman ohjelmointitaitoja.

Ostohetken ymmärrys- ja visualisointityökalut brändien pakkaussuunnitteluun

Tuotamme kuluttajan ostohetken päätöksiin vaikuttavaa tietoa brändin designprosessiin. Palvelussa yhdistetään reaaliaikaiseen suunnitteluun pakkausten 3D-visualisoinnin viimeisin teknologia, havainnoinnin ja silmänliiketutkimuksen uudet innovaatiot sekä ostohetken kuluttajakäyttäytymisen know how eri markkina-alueilta.

Personoitu muotokuva

Uniikki valokuvauskonsepti, joka tuo mainoskuvalaatuiset potretit sekunneissa asiakkaan käyttöön. Valjastaa sosiaalisen median parhaan kuvapaikan markkinointiin ja mahdollistaa personoitujen painotuotteiden tilaamisen vain hetken päästä kuvauksesta.

4-väripainatuksia ilman painovärejä uudella painotekniikalla

Valon taittumiseen perustuvaa teknologiaa, joka mahdollistaa merkittävän vientituotteen perinteisten painotekniikoiden rinnalle. Tekniikka on ympäristöystävällinen ja sovellettavissa erityisesti pakkaussektorille mutta myös luomaan uutta houkuttavuutta sekä antamaan tuotesuojaa erilaisille kuluttajatuotteille. Tuotteen näyttävyyden parantamisen lisäksi, tekniikka mahdollistaa ihmissilmällä havaitsemattomien mikrokoodien sekä -tekstien käytön.

Think INK -kilpailun toisessa vaiheessa ideoita työstetään eteenpäin liiketoimintasuunnitelmiksi ja demonstraatioiksi. Kolme parasta palkitaan yhteensä 100 000 euron kehittämisrahalla Mediapäivässä 12.11.2014 Finlandia-talossa Helsingissä.

Kilpailun tuomariston puheenjohtajana toimii Viestintäalan tutkimussäätiön hallituksen jäsen Matti Uuttu Otavan Kirjapainosta. Tuomariston muina jäseninä ovat Asmo Halinen Roviosta, Jussi Lystimäki Schibsted Classified Media Finlandiasta ja sarjayrittäjä Taneli Tikka sekä säätiön asiamies Helene Juhola Viestinnän Keskusliitosta.