15.4.2016

Think Ink -innovaatiokilpailun finaaliin kahdeksan ideaa

Media-alan tutkimussäätiön Think Ink -innovaatiokilpailuun ReThink Ink – Mullista mainonta jätettiin helmikuun loppuun mennessä yhteensä 63 ehdotusta.

Kilpailuun saatiin monipuolinen joukko erilaisia ideoita.

Median, mainonnan ja startup-maailman ammattilaisista koottu tuomaristo seuloi loppukilpailuun kahdeksan ideaa. Tuomariston valintakriteereissä painottuivat idean vastaavuus kilpailukuvaukseen, innovatiivisuus ja uutuusarvo, vaikuttavuus sekä toteutuskelpoisuus.

– On tärkeää, että ideat auttavat luomaan monipuolisempia ratkaisuja mainostajille ja uusia tuottoja medialle, tai aikaansaamaan uudenlaista liiketoimintaa media-alalle. Menestymisen edellytyksiä on ideoilla, joiden ydin on pystytty tiivistämään riittävän selkeään muotoon, niistä on esittää mahdollisia sovelluskohteita tai esimerkkejä ja takana tiimi, jolla on käsitys siitä, mitä halutaan saada seuraavan puolen vuoden aikana aikaan, tuomariston jäsen Tuula Kallio Dagmarilta sanoo.

Tuomaristo antaa erityistä painoarvoa idean testaamiselle käytännössä ja jatkokehittämiselle käytännön kokeilujen kautta.

– Kehittäminen muodostuu sykleistä, joissa lähtökohtana on hypoteesi, jota lähdetään testaamaan, saadaan aikaan tulos ja siitä opitaan. Tämän jälkeen päätetään tarvitaanko uusi kierros, tuomariston edustaja Taneli Tikka Tieto Oyj:stä toteaa.

– Tämä on kolmas Think Ink -kilpailu ja aihe keskittyi tällä kertaa mainontaan, joka on median tulevaisuuden kannalta erittäin merkittävää. Puolen vuoden kehittämisjakso on lyhyt ja sen aikana pitää päästä tekemään pilotti asiakkaan kanssa. Siksi kiinnitettiin huomiota myös siihen, että kilpailijat ovat ainakin alustavasti tätä jo miettineet, toteaa kilpailun tuomariston puheenjohtaja ja säätiön hallituksen jäsen Timo Ketonen.

Kilpailun voittajat julkistetaan marraskuussa. Think Ink palkitsee voittajan ja enintään viisi muuta yhteensä 140 000 euron palkinnoin. Pääpalkinto on 80 000 euroa.

Think Ink -loppukilpailussa ovat seuraavat ideat:

Arilyn

Arilyn on AR/VR palvelu, joka muuttaa fyysiset pinnat digitaalisiksi elämyksiksi. Sen avulla jokainen mainos, pakkaus, esite ja logo on kutsu virtuaaliseen seikkailuun.

Dynamiitti – uuden ajan dynaaminen mainonta

Dynamiitti-hanke tähtää uudenlaiseen ennen näkemättömään kansainväliseen palvelutuotteeseen, jonka avulla mainostaja voi muokata omia mainoksiaan reaaliaikaisesti TV:ssä, verkossa sekä muilla digitaalisilla pinnoilla. Dynamiitti mahdollistaa uudenlaisia mainosmuotoja, joita ei ole aikaisemmin voinut tehdä. Hanke on herättänyt jo kiinnostusta kansainvälisissä mediayhtiöissä ja sillä on mahdollisuus tulla merkittäväksi vientituotteeksi sekä nostaa Suomen kotimarkkinat uusien mainosmuotojen edelläkävijämaaksi.

Sisältömarkkinointipalvelu – tarinoita minulta sinulle

Uusi sisältöpalvelu, joka tarjoaa erityisesti yli 40-vuotiaille suomalaisille naisille puhuttelevia tarinoita elämästä ja työstä. Yrityksille palvelu tarjoaa uudenlaisen tavan tehdä erottuvaa ja pitkäjänteistä sisältömarkkinointia sekä palvelun sisällä että yrityksen omissa kanavissa. Palvelu erottautuu henkilökohtaisella kerronnalla, sisältöjen seurattavuudella ja mentoroivalla asenteella perinteisestä tavasta tehdä sisältöjä.

Kohdennettua mainontaa käyttäjän tilanteen perusteella

Kontekstimoottori on pilvessä toimiva palvelu, joka auttaa mediayhtiöiden omia palveluita kohdentamaan mainontaa käyttäjän kontekstin eli tilanteen perusteella. Kontekstimoottori parantaa mainonnan tehokkuutta ja kuluttajien tyytyväisyyttä mainontaa kohtaan.

Media Machine – tasapuolinen väline mediamainonnan tehon jatkuvaan parantamiseen

Oppivat algoritmit tuottavat mainostajille selkeät markkinointi-investointien suositukset, työkalun sisältöjen tehon tutkimiseen ja automaattiseen optimointiin.

Vaikuttavampaa mainontaa tutkimalla kuluttajien tiedostamatonta havainnointia

Palvelu auttaa mainostajia mittaamaan kuluttajien tiedostamatonta havainnointia ja kokemusta. Tutkimustiedon avulla mainostajat voivat parantaa mainonnan laatua ja vaikuttavuutta.

Package Value Toolkit

Yhä useammin pakkaus on yrityksen ainoa painettu mainos. Package Value Toolkit on pakkauskonseptien kuluttajatestaukseen kehitetty työkalu, jolla on mahdollista tutkia ja visualisoida pakkauksista koettua arvoa. Työkalu edistää käyttäjälähtöistä pakkaussuunnittelua. Sitä voi käyttää sekä olemassa olevien, että uusien pakkausten konseptointiin.

Lifestyle Routes (TM)

Lifestyle Routes (TM) – digitaalinen, yksilöllinen, aistiystävällinen reitti- ja sisältöpalvelu eri elämäntyyleihin pohjautuviin kuluttaja- ja matkailijatarpeisiin ensimmäisenä maailmassa. Tämän hetken kasvavin kuluttaja- ja matkailijaryhmä on eettisyyteen ja hyvinvointiin keskittyvä. Innovaatio on näin osa muutosta arvopohjaisen kuluttamisen esilletuomisessa sekä siihen liittyvän liiketoiminnan kehittämisessä.