7.7.2016

Think Ink -finalisti esittäytyy: Huono pakkaus voi pilata loistavankin tuotteen

Ideamme syntyi havainnosta, että yhä useammin pakkaukset jäävät kehittämättä niiltä yrityksiltä, jotka hyötyisivät siitä eniten.

Ja jos pakkauksia uudistetaan, niin 95 prosenttia pakkausuudistuksesta ei käytännössä muuta yrityksen markkinaosuutta suuntaan eikä toiseen. Varsinkaan pienissä yrityksissä ei uskalleta investoida pakkaussuunnittelun, vaikka yhä useammin se on yrityksen ainoa painettu mainos. Hyödyntämätöntä potentiaalia on siis runsaasti, vaikka Suomessa on tarjolla paljon korkeatasoista pakkaussuunnittelu- ja muotoiluosaamista.

Lähdimme yhdessä suunnittelutoimistojen kanssa kehittämään helppokäyttöistä ja edullista työkalua pakkauskonseptien testaukseen. Työkalu suunniteltiin sellaiseksi, että pienimmilläkin yrityksillä on mahdollisuus ostaa testauspalvelua. Työkalua voi hyödyntää suunnitteluprosessin eri vaiheessa, esimerkiksi vaihtoehtoisten konseptien tai valmiin pakkauksen testaukseen ennen lanseerausta. Tulokset tiivistetään yhteen kuvioon, jolloin yritysten aikaa ei kuluteta pitkien tutkimusraporttien lukemiseen.

Työkalumme suurin anti on siinä, että se muuttaa ajattelua. Kun yritys saa nähtäväkseen oman pakkauksensa arvoprofiilin suhteessa kilpailijoihin, niin se tuo tavoitteellisuutta pakkaussuunnittelutoimeksiantoihin. Ammattimaisesti suunniteltu pakkaus luo tuotteelle uskottavuutta. Varsinkin kalliimmilla tuotteilla pakkauksen pitää vastata tuotteen hinta-laatumielikuvaa. Kotikutoisuus voi olla tiettyyn asteeseen myyntivaltti, mutta usein se johtaa epämääräiseen laatumielikuvaan. Työkalun ensisijaisena tavoitteena on edistää käyttäjälähtöistä pakkaussuunnittelua suhteessa kustannus- ja tuotanto-optimoituun pakkaussuunnitteluun.

Työkalusta valmistettiin aluksi fyysinen korttiversio, josta ajettiin kymmenkunta yrityscasea läpi. Think Ink –kehittämistuella työkalustamme on kehitetty digitaalinen versio yhteistyössä Symbio Finlandin kanssa. Digitointiprosessi on ollut sekä meille että Symbiolle arvokas kokemus. Olemme demonneet digiversiota sekä kansainvälisille yrityksille että pakkaustutkimustahoille ja se on saanut innostuneen vastaanoton. Syksyn mittaan ajamme lisää caseja työkalun läpi ja kehitämme sitä samalla eteenpäin. Kilpailun voittorahat käyttäisimme työkalun infografiikan ja käyttöliittymän kehittämiseen ja työkalun kansainväliseen markkinointiin ja suojaukseen.